Konferenca

9. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Breda Koren, Majda Gominšek, mag. Aleksandra Heinzer, Nina Pozderec

Srečanje je namenjeno vsem zaposlenim v javnem sektorju, ki si želijo druženja s stanovskimi kolegi, pozitivne komunikacije in se seznaniti z novostmi, ki zadevajo njihovo delo. Razreševali bomo aktualna vprašanja in dileme s področja delovnih razmerij, letnega dopusta, plač, povračil stroškov, pogodbe o zaposlitvi, odpravnini, napredovanja po novem, delu upokojencev , vse z delovno pravnega kot z računovodskega vidika. Odpravili bomo dileme glede tega, ali se v posameznem primeru izda račun ali druga listina ter si to pogledali na primeru.. Srečanje pripravljamo v hibridni obliki, tako da se lahko odločite, da se nam pridružite na spletnem srečanju ali v dvorani.

V enem dnevu bomo pregledali kar nekaj uporabnih vsebin, tako da nikar ne zamudite te priložnosti.

Vljudno vabljeni.

14.4.2022

9:30 - 14:00

Ljubljana

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Sklop 1 - Predavateljica: Breda Koren

- Letni dopust 

 • Praktični vidiki določanja, izrabe, prenosa na podlagi splošnih in interventnih predpisov ter odškodnine za neizrabljen letni dopust.  

- Potni stroški  

 • Novi pogledi na obračun in povračilo potnih stroškov prevoza na delo in z dela.

- Pogodba o zaposlitvi za določen čas 

 • Posebnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
 • Kdaj se lahko sklene in na kaj moramo biti ob tem pozorni? 

- Odpravnina

 • različne pravne podlage, ki urejajo pravico do odpravnine 

- Napredovanja po novem – poudarki na dilemah in primerih iz prakse 

- Druge aktualne novosti: delo upokojencev,  odsotnost delavca zaradi bolezni ali poškodbe, ki nji povezana z delom

 

Sklop 2 -  Predavateljica: Majda Gominšek 

- Letni dopust 

 • Obračun regresa v primeru, da delavec ni vse leto pri istem delodajalcu.  
 • Kako je z vračilom preveč obračunanega in izplačanega regresa in ali je potrebno popravljati rek obrazce?

- Potni stroški  

 • Kako poteka obračun povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter obračunavanje kilometrine v primeru uporabe lastnega vozila pri službenih poteh?

- Odpravnina

 • Praktični primeri izračuna odpravnin po vrstah (ob upokojitvi, za določen čas, poslovni razlogi,…)
 • Obračun nadomestil v breme ZZZS - novosti pri obračunu nadomestil, kdaj se upošteva valorizacija boleznin in kako poteka refundacija za kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni

- Novosti pri obračunu plač

 

Sklop 3 - Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer

- Izdajanje računov v javnem sektorju:

Osebe javnega prava so za opravljanje svojih obdavčljivih dobav dolžne izdajati račune, tudi če niso identificirane za DDV. V prispevku bomo obnovili, kdaj računov ni treba izdati in kdaj jih po novem ni treba izročiti. Odpravili bomo dileme glede tega, ali se v posameznem primeru izda račun ali druga listina ter si pogledali primer, ko upravljalec stvarnega premoženja izdaja račune v imenu in za račun občine.

 • Vsebinska pravila izdajanja računov,
 • izjeme od izdajanja računov,
 • izročanje računov po novem,
 • izdajanje računov v tujino,
 • račun ali zahtevek,
 • izdajanje računov v tujem imenu za tuj račun.Sklop 4 - Predavateljica: Nina Pozderec

- Agilnost v javni upravi: je mogoča?

 • Zakaj moramo postati agilni?
 • Kaj agilnost sploh je?
 • Tehnike v agilnosti.
 • Praktični primer agilnosti v javni upravi.


Vabljeni! Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike lahko posredujete tudi vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>> konference@dashofer.si

Na srečanje se lahko prijavite za sledenje v online obliki ali pa se nam pridružite v dvorani.

Kotizacija: 154 EUR + DDV (slednje ONLINE) oz. 194 EUR + DDV (prisotnost v dvorani)

Ne zamudite UGODNOSTI za prijave do 12. 4. 2022 (- 10%):

138 EUR + DDV (ONLINE); 174 EUR + DDV (prisotnost v DVORANI); 

popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno.

Število mest za prisotnost v dvorani je omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Srečanje bo potekalo v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.

Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • pogostitev,
 • potrdilo o udeležbi.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov konference@dashofer.si

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Namen seminarja

V mesecu aprilu bomo na 9. spomladanskem srečanju zaposlenih v javnem sektorju vsem zaposlenim v javnem sektorju predstavili aktualna vprašanja in dileme s področja delovnih razmerij tako z delovno pravnega kot z računovodskega vidika. V enem dnevu bomo pregledali vse aktualne teme, tako da nikar ne zamudite te priložnosti. Pridružite se nam, 14. 4. 2022. Izbirate lahko med udeležbo po spletni povezavi ali pa se nam pridružite v hotelu Radisson Blu Plaza Ljubljana. Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike, lahko posredujete tudi vnaprej ali jih zastavite na srečanju, tako kot ste že navajeni in  jih bomo na srečanju obravnavali. 

Komu je namenjen

Srečanje je namenjeno vsem zaposlenim v javnem sektorju, ki si želijo druženja s stanovskimi kolegi ob razreševanju aktualnih vprašanj in vsem, ki si želijo pozitivne komunikacije in organizacijske klime. Dotaknili se bomo aktualnih tem, ki zadevajo vaše delo.

Potek seminarja

09:00 - 09:30 Registracija udeležencev

09.30 - 10.50 Aktualno v JS z delovno pravnega vidika  – Predavateljica: Breda Koren

10.50 – 11.00 Kratek odmor

11.00 - 11.10 Podelitev certifikatov – Preizkušeni poznavalec v JS
11.10 - 12.10 Aktualno v JS z računovodskega vidika (Predavateljica: Majda Gominšek)

12.10 - 12.50 Odmor s pogostitvijo
12.50 - 13.20 Izdajanje računov v javnem sektorju (Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer)
13.20 - 14.00 Agilnost v javni upravi: je mogoča? (Predavateljica: Nina Pozderec)

Predavatelji

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Aleksandra Heinzerje davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za…

Več delavnic tega predavatelja

Nina Pozderec

je psihologinja in facilitatorka v svetovalnem podjetju Switch to eleven, ki pomaga timom in podjetjem uvajati nove načine dela z namenom dviga avtonomije zaposlenih, izboljšanja sodelovanja in komunikacije ter ustvarjanja pogojev za učinkovito prilagajanje na hitre spremembe. Je certificirana strokovnjakinja za uvajanje principov samovodenih timov…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk007/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

14.4.2022

Ljubljana

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.