»HITRA ŠOLA« praktičnih znanj s področja računovodstva

Namen seminarja

V treh dneh se seznanite s praktičnimi znanji s področja računovodstva.

V sklopu kratkega, a intenzivnega izobraževanja se boste seznanili z:

 • osnovami s področja računovodskih predpisov in davčne zakonodaje,
 • vrstami in vsebino knjigovodskih listin in poslovnih knjig,
 • pomenom vsebin posameznih ekonomskih kategorij iz računovodskih izkazov,
 • obračuni in knjiženji vseh vrst aktivnih in pasivnih dohodkov fizičnih oseb,
 • vrstami in pomenom dolgoročnih sredstev ter njihovo vrednotenje, obračun amortizacije z vidika računovodskih in davčnih predpisov,
 • evidentiranjem terjatev in obveznosti iz poslovnega in finančnega vidika (Slovenija, EU, tretje države),
 • razmejevanjem kratkoročnih in dolgoročnih stroškov,
 • obračunom obresti,
 • praktičnimi obračuni in knjiženju najpogostejših poslovnih dogodkov.

Z našim kratkim izobraževanjem, ki bo delno v obliki predavanj in večina v obliki praktičnih delavnic, želimo da pridobite, potrdite in nagradite znanja s področja računovodstva.

Prednost izobraževanja je teoretično učenje s praktičnim delom!

Delavnice oziroma seminarji bodo potekali v manjših skupinah - do največ 10 udeležencev, ki bodo zagotavljali individualen pristop predavateljce, ki je izkušeni strokovnjak in praktik. Cena poleg individualnega izobraževanja vključuje pripravo učnih gradiv in priložnost, da se posvetujete s predavateljico. Seminarju sledi zaključni test, na podlagi le tega pa prejmete potrdilo o vseživljenjskem učenju založbe Verlag Dashöfer, ki potrjuje vaše znanje s področja računovodskih znanj v gospodarstvu.

Komu je namenjen

Šola je namenjena vsem, ki se prvič srečujejo z računovodstvom ali knjiženjem v gospodarstvu (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, računovodski servisi) in vsem tistim, ki želijo osvežili ali poglobiti znanje na računovodskem področju.

Iz programa seminarja

I. modul (2. 4. 2020):

Računovodska pravila, ekonomske kategorije in primeri knjiženj pogostih poslovnih dogodkov:

 • osnovnimi pojmi iz računovodstva na podlagi SRS 2016 in PSR 2016 ter internimi pravili,
 • spoznanje vlog in pomena najpomembnejših ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • spoznanje osnov davčne zakonodaje (davčno priznani in nepriznani prihodki in odhodki, odbitek in obračun DDV),
 • pravila knjiženj ter uporaba kontnega načrta,
 • vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po dejanskih prihodkih in normiranih stroških (gospodarske družbe, samostojni podjetniki),samostojni podjetniki),
 • knjiženje prejetih in izdanih računov in dobropisov (storitve, material, trgovsko blago, opredmetena osnovna sredstva) v Sloveniji, EU, tretjih državah,
 • obračun amortizacije in poraba materiala,
 • razmejevanje stroškov v okviru aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev.

II. modul (3. 4. 2020):

Dohodki fizičnih oseb – obračuni in primeri knjiženj:

 • vrste in obračun dohodkov zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen in določen čas (bruto plača, nadomestila, bonitete, boleznine, letni dopust, odpravnine, krajši delovni čas in drugi stroški dela),
 • obračun službenih poti po Sloveniji in tujini (dnevnica, kilometrina, nočitve, vinjete ipd.),
 • napoteni delavci – kdaj je delavec napoten in kdaj gre za službeno pot,
 • pogodbe civilnega prava, kot so: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri ipd.).
 • davčno priznani in nepriznani stroški,
 • primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja stroškov fizičnih oseb.

III. modul (7. 4. 2020):

Prodaja premoženja, inventurni popis in posojila:

 • vrednotenje, odpisi in prodaja premoženja (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge, terjatve),
 • inventurne razlike (opredmetena osnovna sredstva, zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga),
 • prejem in vračanje posojil (kratkoročnih, dolgoročnih),
 • zamudne in pogodbenih obresti,
 • primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov.​

Preverjanje znanja(po zaključku posameznih izobraževanj boste povabljeni na posvetovanje in praktični izpit, kjer boste lahko preizkusili pridobljeno znanje, ki ste ga pridobili na mali šoli obračuna plač) in podelitev certifikata o vseživljenjskem učenju Verlag Dashöfer, založbe, d.o.o., ki potrjuje vaše znanje s področja praktičnih računovodskih znanj v gospodarstvu.

 • Cena vključuje:
 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Pri večdnevnih izobraževanjih ne nudimo naročniškega popusta. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

DatumMestoCena  
2.9. – 8.9.2020Ljubljana590 EUR + DDVPRIJAVA
3.11. – 6.11.2020Ljubljana590 EUR + DDVPRIJAVA

Predavatelj/i

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih

Potek seminarja

I. in II. dan

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.30 Odmor za pogostitev in priložnost za druženje
11.30 - 13.30 Predavanje II. del

III. dan

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.00 Preverjanje znanja

12.00 - Podelitev certifikata o pridobljenem znanju s področja računovodskih znanj v gospodarstvu

Šola bo potekala v dnevih kot so navedeni spodaj:

 • 3., 10. in 12. februar 2020,
 • 2., 3. in in 7. april 2020,
 • 2., 3. in 8. september 2020, in
 • 3., 4. in 6. november 2020.
Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.
Reference:

"Poudarila bi, da je predavateljica ga. Lidija zelo strokovna in zna prikazati snov skozi zelo razumljiv način. Pozitivni vtisi tudi glede organizacije. Hvala za vaš trud!" (Maja Berginc, KOVI Etvin Berginc s.p.)

"Odlična predavateljica, razumljivo predavanje, prijetno vzudšje, sproščeno." (Tatjana Grahek, LANEA Engineering d.o.o.)

"Dobila sem pregled računovodstva in pojmov, bilance ter davčnih osnov z obdavčitvami." (Helena Šegula, Intersport ISI, d.o.o.)

"Prijetno vzdušje, pripravljenost odgovarjati na vprašanja. Skratka odlično!" (Tea Klepec, Centerkontura d.o.o.)

"Navdušena sem nad šredavateljico, saj snov razloži na zelo preprost način, tako da jo posameznik lahko razume. Rabila sem znanje iz vsakega področja, razmišljam še o nadaljevalnem izobraževanju." (Mateja Kuhar, ISKRA ISD STORTIVE d.o.o.)

"Uporabne vsebine, možnost aktivnega sodelovanja." (Sandra Klinar, NATO MW COE)

"Strokovna predavateljica, ki zahtevno temo prikaže na razumljiv način." (Tatjana Kokalj, Eko sklad)

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih
-->