Konferenca

10. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju

Breda Koren, Majda Gominšek, Andreja Samec Koderman, Boštjan Trstenjak, Polona Gostan, Damjan Mašera

Srečanje je namenjeno vsem zaposlenim v javnem sektorju, ki si želijo druženja s stanovskimi kolegi, pozitivne komunikacije in se seznaniti z novostmi, ki zadevajo njihovo delo. Razreševali bomo aktualna vprašanja in dileme s področja delovnih razmerij in aktualno z delovno pravnega kot z računovodskega vidika. Srečanje pripravljamo v online obliki, kjer bomo pregledali kar nekaj uporabnih vsebin, tako da nikar ne zamudite te priložnosti in se nam pridružite.

Vljudno vabljeni.

19.4.2023

9:30 - 14:00

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Sklop 1 - Predavatelj: Damjan Mašera

Evidentiranje delovnega časa - aktualno in novosti

Na področju beleženja izrabe delovnega časa se obetajo številne spremembe, ki jih bo moral upoštevati vsak delodajalec, spreminja se pa tudi to, za koga vse bo delodajalec ob zaposlenih delavcih moral voditi izrabo delovnega časa.

Sklop 2 - Predavateljica: Breda Koren

Aktualne dileme in vprašanja z delovnopravnega področja, zlasti:

   • Novosti, ki jih prinaša ZVOP-2, s poudarkom na izzivih v javnem sektorju
    • Kaj se spreminja in naj kaj moramo biti pozorni pri urejanju, obdelovanju in posredovanju osebnih podatkov? 
    • Kakšne novosti določa ZVOP-2 glede pooblaščenih osebah za varstvo podatkov? 
    • Kako je v ZVOP-2 urejen videonadzor in biometrija? 
   • Obveznosti, ki jih morajo delodajalci - zavezanci v javnem sektorju izpolniti do maja 2023 na podlagi novega Zakona o zaščiti prijaviteljev.
   • Aktualni poudarki glede novosti Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ponovna zaposlitev v javnem sektorju, napredovanje. 
   • Možnosti in oblike sodelovanja z upokojenci in drugimi osebami. 
   • Novosti, ki jih prinaša predlog Zakona o spremembah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v povezavi z Zakonom o tujcih.
   • Aktualni primeri glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela. 

Sklop 3 -  Predavateljica: Majda Gominšek 

Specifike evidentiranja poslovnih dogodkov in druga aktualna problematika z računovodskega področja

   • Dilema - investicijsko vzdrževanje ali povečanje vrednosti osnovnih sredstev,
   • prejem sredstev od financerjev - kdaj prihodek in kdaj povečanje sredstev v upravljanju,
   • drugo aktualno - povračila, delo z upokojenci in drugi prejemki iz drugega pogodbenega razmerja idr.

Sklop 4 -  Predavateljica: Polona Gostan 

Kako ugotoviti kaj je vaša tržna dejavnost?

Javni zavodi se pogosto srečujejo z dilemo katera njihova dejavnost bi spadala pod tako imenovano tržno dejavnost. Praviloma je ustanovitelj tisti, ki naj bi določil tržno dejavnost, ki jo javni zavod lahko izvaja, vendar v praksi tržna dejavnost v ustanovnih aktih ni ustrezno opredeljena ali pa sploh ni opredeljena.

V prispevku bo predstavljena opredelitev tržne dejavnosti v javnih zavodih in pod katerimi pogoji jo javni zavodi sploh lahko izvajajo. Dotaknili se bomo tudi novosti na tem področju, ki so bile uveljavljene lansko leto.

Sklop 5 - Predavatelj: Boštjan Trstenjak

Poslovna integriteta: nepogrešljiva kompetenca za krepitev poslovne odličnosti

Poslovna integriteta je več kot le poštenost in spoštovanje. Če organizacija živi kulturo integritete pomeni, da zaposleni svoje delovne obveznosti jemljejo resno, so proaktivni, razumejo svoje obveznosti in so nenazadnje odgovorni za svoje rezultate. Integriteta je izjemno pomembna za ustvarjanje vrednosti na osebni in poslovni poti. Skladnost s pravili ni edino merilo uspešnosti. Udeleženci na različnih ravneh sodelovanja so vse zahtevnejši in od nas pričakujejo, da smo družbeno odgovorni, da spoštujemo dobre poslovne običaje, etiko in integriteto.

   • Definicija integritete,
   • temelji poslovne integritete,
   • vrednote, kodeks, motivacija, so le nekateri elementi poslovne integritete, ki krepijo ugled, zagotavljajo konkurenčnost in ustvarjajo vrednost trajnostnega poslovanja,
   • vpliv integritete na poslovno okolje.

Sklop 6 - Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Razvojni razgovori – ključ do učinkovitega vodenja sodelavcev

Razvojni razgovor naj bo namenjen razvoju sodelavca. Vsekakor pa gre tukaj za razvoj kompetenc in veščin, skladno s potrebami delodajalca. Vzpostavitev razvojnih razgovorov pa zahteva skrben premislek in dobro načrtovanje, če želimo, da bodo ti razgovori pozitivno sprejeti tudi med sodelavci. Razvojni razgovor omogoča, da vodje bolje spoznajo svoje sodelavce, zato z razvojnim razgovorom utrjujemo dobre medsebojne odnose v kolektivu.

Izognite se pogostim napakam pri vzpostavljanju sistema razvojnih razgovorov

   • Kaj je cilj razvojnih razgovorov?
   • Koristi za zaposlenega in delodajalca.
   • Kako pristopiti k uvedbi razvojnih razgovorov – idejna zasnova in načrt izvedbe?
   • Kako usposobiti vodje na učinkovit razgovor?
   • O čem se pogovarjamo na razvojnem razgovoru?
   • Kako prepoznati skrite potenciale svojih sodelavcev?
   • Temeljne priprave in pripomočki za razgovor.
   • Definiranje in zapis ciljev sodelavca.
   • Strategija razvoja – pot do zastavljenega cilja.
   • Spremljanje dogovorov – zakaj in kako?
   • Kako pogosto se razvojni razgovori izvajajo?
   • Primeri dobre prakse na področju kariernega načrtovanja.

Vabljeni! Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike lahko posredujete tudi vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>> konference@dashofer.si

Srečanje bo potekalo v spletni obliki.


Kotizacija: 190 EUR + DDV

Druga oseba iz iste organizacije ima pri prijavi 50% popust.    

Popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno.

Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • potrdilo o udeležbi.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 01/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov konference@dashofer.si


Namen seminarja

V mesecu aprilu bomo na tradicionalnem 10. spomladanskem srečanju zaposlenih v javnem sektorju predstavili aktualna vprašanja in dileme s področja delovnih razmerij tako z delovno pravnega kot z računovodskega vidika. Spregovorili bomo tudi o pomenu razvojnih razgovorov, kot ključ do učinkovitega vodenja sodelavcev in pomenu poslovne integritete za krepitev poslovne odličnosti. V enem dnevu bomo pregledali vse aktualne teme, tako da nikar ne zamudite te priložnosti. Pridružite se nam 19. 4. 2023.  Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike, lahko posredujete tudi vnaprej ali jih zastavite na srečanju, tako kot ste že navajeni in  jih bomo na srečanju obravnavali. 

Komu je namenjen

Srečanje je namenjeno vsem zaposlenim v javnem sektorju, ki si želijo druženja s stanovskimi kolegi ob razreševanju aktualnih vprašanj in vsem, ki si želijo pozitivne komunikacije in organizacijske klime. Dotaknili se bomo aktualnih tem, ki zadevajo vaše delo.

Predavatelji

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

Andreja Samec Koderman

Andreja deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.  

Več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi…

Več delavnic tega predavatelja

Boštjan Trstenjak

Ustanovitelj in lastnik podjetja PRO – INTEGRA. Svojo karierno pot je začel pred več kot 31 leti v največji slovenski energetski družbi, znotraj katere je uspešno deloval na različnih področjih dela. Večino časa aktivno opravljal dela in naloge na področju obvladovanja operativnih tveganj in nadzora. Zadnjih 12 let pa opravljal vodstveni položaj na…

Več delavnic tega predavatelja

Polona Gostan

Polona Gostan, univ. dipl. ekon. je preizkušena državna notranja revizorka s pridobljenim nazivom preizkušeni računovodja v javnem sektorju (Ministrstvo za finance). V preteklosti je bila zaposlena v finančnem oddelku občinske uprave in ima skoraj 20-letne delovne izkušnje na področju javnih financ in računovodstva v javnem sektorju. Hkrati pa tudi…

Več delavnic tega predavatelja

Damjan Mašera

je univerzitetni diplomirani pravnik, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima dolgoletne izkušnje na delovnopravnem področju, tako v teoriji kot v praksi, ki jih je ob delu na ministrstvu pridobival tudi na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor več strokovnih izdaj…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk007/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

19.4.2023

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.