Konferenca

Zaposlovanje tujcev - vloga delodajalca v praksi in v luči novih razmer

Tjaša Škedelj, Grega Malec

Vabimo delodajalce, nevladne organizacije, organe državne uprave ter vse, ki so kakorkoli zainteresirani za področje ZZSDT in imajo pri svoji dejavnosti opravka z zaposlovanjem tujcev. Na srečanju bodo izpostavljene težave in kako jih reševati v praksi, s katerimi se srečujejo tujci in/ali njihovi delodajalci v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje oziroma delo ter praktični nasveti, kako se jim izogniti (npr. dolgotrajnost postopkov in kakšen je poudarek na vlogi delodajalca v postopkih izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje). Dodatno bomo spregovorili  o najpogostejših kršitvah pri delu tujcev in podali pojasnila glede vstopa, urejanja prebivanja ter možnosti opravljanja dela tujih državljanov v Sloveniji.

Namen online srečanja je podati odgovore in osvetliti problematiko, ki se pojavlja v praksi. Zato udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslov konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom), lahko pa jih boste zastavili tudi med posvetom.

Vljudno vabljeni.

26.10.2022

9:30 - 13:00

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

1. del:

Vpliv novosti spremembe tujske zakonodaje v letu 2021

 • Novosti Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev iz aprila oziroma julija 2021
 • Novosti, ki se pripravljajo – novela ZZSDT- prenos modre karte EU, nov ZČmIS, spremembe sporazumov z BIH in Republiko Srbijo;
 • Predstavitev dela in aktivnosti IRSD v postopkih zaposlovanja tujcev- pregled najpogostejših kršitev pri delu tujcev in druge ugotovitve IRSD na tem področju, predstavitev nekaterih odmevnejših primerov zlorab ter nezakonitega izkoriščanja tuje delovne sile ter pogled naprej.

2. del:

Večji poudarek na vlogi delodajalca v postopkih izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje

 • S sprejemom novele Zakona o tujcih v mesecu aprilu 2021 (ZTuj-2F) so se med drugim spremenili pogoji, ki se nanašajo na dokazovanje zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje oziroma podaljšanja dovoljenja za prebivanje (enotnega dovoljenja za prebivanje in delo), kar v veliki meri vpliva na prihod in zaposlitev tuje delovne sile in družinskih članov teh tujcev v Republiki Sloveniji ter na prihod študentov v Republiko Slovenijo. Večji poudarek je tudi  na vlogi delodajalca, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij v postopkih izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje. Vse aktualne spremembe in nova ureditev s pojasnili, na kakšen način lahko sedaj tujci izkazujejo zadostna sredstva za preživljanje, ki je eden izmed pogojev, ki se zahteva za izdajo dovoljenja za prebivanje, bodo na posvetu podrobneje pojasnjene.
 • Predstavljene bodo tudi zadnje spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev iz julija 2021 (ZZSDT-C).
 • Predstavitev načrtovanih sprememb zakonodaje (Zakona o tujcih); predstavitev bistvenih sprememb, ki bodo vključene v novelo zakona; prenos direktive s področja EU, ki se nanaša na sprejem in zaposlitev visokokvalificiranih delavcev.
  • S predlogom novele se odpravljajo tudi določene neusklajenosti med posameznimi določbami Zakona  tujcih in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) glede samozaposlitve tujca, ki ima izdano enotno dovoljenja za zaposlitev ali delo na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo tujca. Dodaja se tudi možnost in časovni rok, v katerem lahko tujec vloži prošnjo za izdajo pisne odobritve upravne enote za ponovno zaposlitev v situaciji, ko mu preneha zaposlitev in najde novega delodajalca, pri katerem bi se želel zaposliti. Navedena rešitev v veliki meri olajša položaj tujca, kateremu je zaposlitev prenehala, v kolikor v določenem časovnem roku najde novega delodajalca...

Praktični vidiki

 • Izpostavljene bodo tudi težave v praksi, s katerimi se srečujejo tujci in/ali njihovi delodajalci v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje oziroma delo ter praktični nasveti kako se jim izogniti (npr. dolgotrajnost postopkov).
 • Podrobno bo opisan potek postopkov, ki za namen zaposlitve, samozaposlitve ali dela državljanov tretjih držav, potekajo v okviru pristojnosti Zavoda za zaposlovanje.
 • Pojasnjeni bodo tudi vsi vidiki zaposlovanja in vpliv nove ureditve na zaposlovanje tuje delovne sile.
 • Dodatno, v luči prihoda številnih državljanov Ukrajine, bodo podana tudi pojasnila glede vstopa, urejanja prebivanja ter možnosti opravljanja dela teh oseb v Sloveniji.
 • Dotaknili se bomo tudi vsebin tujske zakonodaje, ki jih bodo prinesle določbe direktive o modri karti EU ter nekatere druge spremembe v zvezi s pomanjkljivostmi v obstoječi zakonodaji… Med ključne rešitve pri modri karti (v okviru ZZSDT) je potrebno izpostaviti nižji plačni prag ter možnost, da se svojo visoko poklicno kvalifikacijo dokazuje tudi z dejanskimi poklicnimi izkušnjami, ki jih je tujec pridobil pri prehodnem opravljanju svojega dela.

    

   PREDAVATELJA:

   Tjaša Škedelj, strokovnjakinja za migracije (zakonodaja s področja vstopa in prebivanja tujcev)
   Grega Malec, strokovnjak za delovne migracije

    Namen srečanja je podati odgovore in osvetliti problematiko, ki se pojavlja v praksi. Zato udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslov konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom), lahko pa jih boste zastavili tudi med posvetom.

    Kotizacija: 185 EUR + DDV

    Dodatne informacije: 01 434 55 29

    Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

    • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
    • pregled realnega stanja in napotke na področju urejanja administrativnih postopkov pri bivanju in zaposlovanju tujcev v Sloveniji,
    • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
    • potrdilo o udeležbi.

    Namen seminarja

    Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

    Komu je namenjen

    Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave.

    Potek seminarja

    09.15-09.30  Odprite spletno sobo – preizkusite povezavo

    09.30-11.30 Sklop 1 (Predavateljica: Tjaša Škedelj)

    11.30-12.00 Odmor

    12.00-13.00 Sklop 2 (Predavatelj: Grega Malec)

    Predavatelji

    Tjaša Škedelj

    je podsekretarka na Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na MNZ, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim pravniškim državnim izpitom (PDI). S področjem migracij se ukvarja že od leta 2005. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve  ukvarjala s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske…

    Več delavnic tega predavatelja

    Grega Malec

    je strokovnjak za delovne migracije, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja…

    Več delavnic tega predavatelja

    !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk027/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

    Termin in kraj dogodka

    26.10.2022

    ONLINE

    Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.