Konferenca

Zaposlovanje tujcev - novosti in problematika v praksi

Grega Malec, Tjaša Škedelj

Vabimo delodajalce, nevladne organizacije, organe državne uprave ter vse, ki so kakorkoli zainteresirani za področje ZZSDT in imajo pri svoji dejavnosti opravka z zaposlovanjem tujcev. Na srečanju bodo izpostavljene težave in kako jih reševati v praksi, s katerimi se srečujejo tujci in/ali njihovi delodajalci v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje oziroma delo ter praktični nasveti, kako se jim izogniti.

Namen online srečanja je podati odgovore in osvetliti problematiko, ki se pojavlja v praksi. Zato udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslov konference@dashofer.si (vprašanja sprejemamo do 5 dni pred dogodkom), lahko pa jih boste zastavili tudi med posvetom.

Vljudno vabljeni.

16.4.2024

9:30-13:00

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Na srečanju bodo predstavljeni vsi ključni oziroma aktualni elementi s področja zaposlovanja tujcev. Pozornost bo namenjena tudi predstavitvi novele tujske zakonodaje kot posledica prenosa Direktive (EU) 2021/1883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2021 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav z namenom visokokvalificirane zaposlitve in razveljavitvi Direktive Sveta 2009/50/ES.

Tako imenovana Modra karta EU je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve z oznako »modra karta EU«, ki ga izda država članica Evropske unije za visokokvalificirano zaposlitev tujcu, ki ni državljan EU in imetniku omogoča, da vstopi, prebiva in dela v državi članici Evropske unije. Dodatno bodo predstavljene tudi druge novosti, ki jih prinaša novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev na področju opravljanja sezonskega dela.

Predlog zakona predvideva tudi vzpostavitev evidence delodajalcev, tujih delodajalcev in naročnikov storitev, ki jim je v Republiki Sloveniji prepovedano zaposlovanje in delo tujcev oziroma izvajanje storitev. Izpostavili bomo vse aktualno s področja tujske zakonodaje, ki se nanaša na pogoje za vstop, prebivanje in posledično delo tujcev v Republiki Sloveniji.

Predlog zakona predvideva tudi vzpostavitev evidence delodajalcev, tujih delodajalcev in naročnikov storitev, ki jim je v Republiki Sloveniji prepovedano zaposlovanje in delo tujcev oziroma izvajanje storitev. Evidenca bo omogočila, da se bodo s kršilci lahko seznanili tujci, ki imajo soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo in tujci, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, kakor tudi vsi drugi delavci (slovenski, delavci iz EU).   

Ključni in aktualni elementi s področja zaposlovanja tujcev
(Predavatelj: Grega Malec)

 • Z vidika poenostavitve postopkov zaposlovanja tujcev, tudi v okviru interventnega ukrepa za hitrejše zaposlovanje tujcev za namen odprave posledic ujme 2023,
 • postopkov pridobitve ustreznih vrst avtorizacij za dostop do trga dela, tudi na področju zagotavljanja delovne sile v okviru izvajanja dejavnosti zdravstvene in socialnovarstvene oskrbe v RS,
 • aktualne informacije v zvezi s sklepanjem bilateralnega dogovora glede urejanja zaposlovanja tujcev s Filipinov.
 • Vprašanja in odgovori.

Tujska zakonodaja, ki se nanaša na pogoje za vstop, prebivanje in posledično delo tujcev v Republiki Sloveniji
(Predavateljica: Tjaša Škedelj)

 • Novosti glede vročanja dovoljenj za prebivanje tujcem v Republiki Sloveniji (vključno z enotnimi dovoljenji za prebivanje in delo) ter glede novosti  glede pogoja znanja slovenskega jezika za izdajo oziroma podaljšanje določenih vrst dovoljenj za prebivanje (časovnica glede uveljavitve teh določb, ki so bile sprejete v letu 2023);
 • v luči prenosa Direktive (EU) 2021/1883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2021 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav z namenom visokokvalificirane zaposlitve in razveljavitvi Direktive Sveta 2009/50/ES bodo predstavljene novosti, ki jih ta direktiva prinaša za tujce (olajšana mobilnost znotraj držav članic EU; spremenjeni pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje; širitev kategorij tujcev, ki lahko zaprosijo za t.i. modro karto EU; dovoljeno obdobje brezposelnosti, ki ne vpliva na veljavnost modre karte EU, itd...)
 • predstavljene bodo tudi druge novosti, ki jih prinaša novela Zakona o tujcih, katere sprejem se pričakuje v prvi polovici leta 2024 (uvedba nove vrste dovoljenja za prebivanje za t.i. digitalne nomade; pridobitev dovoljenja za prebivanje za tujce, ki jim je prenehal status začasne zaščite (Ukrajina); uvedba možnosti za ponovno zaposlitev tujca, ki mu preneha zaposlitev in najde novega delodajalca, pri katerem se lahko zaposli; spremembe povezane s pridobitvijo dovoljenja za prebivanje zaradi študija, za tujce, ki obiskujejo javnoveljavne programe izobraževanja, ki ne omogočajo pridobitev javnoveljavne izobrazbe...).
 • Vprašanja in odgovori.

Vabljeni! Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike lahko posredujete tudi vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>> konference@dashofer.si

Srečanje bo v spletni obliki.

 


Kotizacija: 215 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI za prijave še do 12. 4. 2024 (-10%):

 • 215 EUR + DDV  193,5 EUR + DDV.

(Popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno).

Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • potrdilo o udeležbi.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 01/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov konference@dashofer.si

Namen seminarja

Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

Komu je namenjen

Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave ter vsi, ki so kakorkoli zainteresirani o čezmejnem izvajanju storitev in imajo pri svoji dejavnosti opravka z napotitvami delavcev na delo v tujino. 

Predavatelji

Grega Malec

je strokovnjak za delovne migracije, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja…

Več delavnic tega predavatelja

Tjaša Škedelj

je podsekretarka na Sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na MNZ, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim pravniškim državnim izpitom (PDI). S področjem migracij se ukvarja že od leta 2005. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve  ukvarjala s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk027/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

16.4.2024

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.