Seminarji

Uporaba novih podzakonskih predpisov v povezavi z GZ-1

Aleksandra Velkovrh

Namen seminarja

Kakšne novosti prinaša Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov?

GZ-1 ukinja veljavnost podzakonskih predpisov sprejetih leta 2018: Uredbi o razvrščanju objektov, Uredbi o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila, Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Pravilniku o gradbiščih, ki se uporabljajo do sprejetja novih predpisov.

Do konca leta 2022 je bil GZ-1 najbolj obiskan seminar, sedaj pa je čas, da se posvetimo tudi uredbi in pravilnikom, ki so več kot pomembne za uporabo celovite materije gradbene zakonodaje.

Na našem seminarju bodo predstavljene vsebine treh podzakonskih predpisov v povezavi z GZ-1 – Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi, Uredbe o razvrščanju objektov s Tehnično smernico in Pravilnik o začasnih objektih.

Novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10.3.2023) je bil sprejet 2. marca 2023 in je začel veljati 25. marca 2023. 

Iz programa seminarja

1. Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov vsebuje povečano število obrazcev, s katerimi bodo »papirnata« opravila nekoliko lažja. Zaradi podrobnosti obrazcev za pridobivanja dovoljenj, bodo predvidoma tudi vloge vložene pri upravnih organih popolnejše in s tem hitreje reševani upravni postopki.

Na seminarju bo investitorjem, projektantom, nadzornikom in izvajalcem, predstavljen zakonski okvir v katerih primerih se uporabijo posamezne vrste projektne in druge dokumentacije, kakšne so njihove vsebine in izjave v katerih primerih vlagati posamezne vloge, kako sestaviti dokazilo o zanesljivosti ter kdo od navedenih udeležencev je dolžan zagotoviti posamezno vrsto dokumentacije. Poudarek bo tudi na prehodnih rokih glede tekočih zadev in sklenjenih pogodb. Poudarjene bodo spremembe od prej veljavnega pravilnika.

2. Uredba o razvrščanju objektov 2022 s Tehnično smernico TSV-006 sta v uporabi že pol leta, udeležencem bo predstavljena splošna uporaba tekstualnega dela in vsebin prilog; glede klasificiranja in razvrščanja objektov, kako uporabljati novost manjše rekonstrukcije in seveda katera dela spadajo pod vzdrževalne dela. Predstavljene bodo konkretne spremembe v Prilogi 1 in po želji poslušalcev bo v živo preverjena razvrstitev konkretnega objekta.

 3. V predstaviti Pravilnika o začasnih objektih bodo udeleženci seznanjeni z možnostmi in pogoji postavljanja objektov brez gradbenega dovoljenja.

Naša predavateljica ima bogate izkušnje, tako s strokovnega kot tudi praktičnega vidika, zato vabljeni v našo družbo.

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Priznanje kreditnih točk s strani ZAPS

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke - sklop A (Zakonodaja in standardi).

Kreditne točke bodo vnešene na podlagi poslanega seznama z naše strani, tako da udeleženci ne rabite ničesar pošiljati na ZAPS. Prosimo vas, da nam vašo identifikacijsko številko ZAPS javite že ob prijavi.


Cena z udeležbo vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS in ZAPS. 

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS in ZAPS. 

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM), med 12.00 in 16.00. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na izvedbi ne boste mogli pridružiti boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, predvsem pa projektantom, vodjem projektov, vodjem investicij, pooblaščenim strokovnjakom, posameznikom, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, državnim organom, občinam, strokovnim in interesnim združenjem (zbornice), investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom, izvajalcem in drugim udeležencem pri graditvi objektov ter posameznikom, ki jih to področje zanima.

Reference

»Seminar z zelo aktualno vsebino, konkretnimi strnjenimi napotki za prakso in izveden s pozitivno energijo predavateljice. «

»Predavanje je bilo zelo koristno in uporabno, prav tako pa je bila odlična tudi predavateljica in dobra organizacija seminarja.«
(Komunala Novo mesto d.o.o.)

»Zelo pohvalno, da ste tako v kratkem času po sprejetju pravilnika že organizirali tako obsežno in kvalitetno izobraževanje.«

»Super seminar. Pohvala predavateljici, za tako hitro pripravo gradiva in strokovno razlago »še vročega« Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.«
(Tadej B.)

»Predavanje je bilo res zanimivo in izčrpno.«
(Primož G., Garnol, d.o.o.)

Za seminar pa vse pohvalno!
(g. Peter Klevže, Štajerski inženiring d.o.o.)

Predavatelj/ica

Aleksandra Velkovrh

je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

15.12.2023

Ljubljana

Aleksandra Velkovrh

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.