Seminarji

Letno poročilo za leto 2020 v javnem sektorju vezano na aktualno zakonodajno

Majda Gominšek

Namen seminarja

Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem kot na računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2019.

Zaključevanje leta bo tokrat posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na novosti v prejšnjih letih. Izpostaviti je potrebno fiskalno pravilo, spremembe SRS in vpliv na javni sektor in novosti na področju plačne politike v javnem sektorju.

Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja morajo javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj?

Predstavljene bodo torej vse posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.

Seminar je namenjen računovodjem zaposlenim v javnem sektorju.

Iz programa seminarja

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri

Bilanca stanja

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega)

Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

2. Davčni obračun

Davčno priznani prihodki

Delno priznani odhodki

Davčne olajšave

Druge posebnosti davčnega obračuna- Pravilnik o pridobitni in

nepridobitni dejavnosti za javne zavode (109/07 in 68/09)

3. Priprave na letno poročilo

Pomen in namen inventurnega elaborata

Vsebina letnega poročila

Priloge k letnemu poročilu

Razkritja v letnem poročilu

Sprejem in potrditev letnega poročila

4. Izjava o notranji reviziji

Vsebina in pomen izjave

Odgovornosti za pripravo izjave

Pristop k pripravi izjave

5. Vse aktualnost in novosti

Izračun fiskalnega pravila!

Cena vključuje:

  • gradivo,
  • jutranjo kavico,
  • pogostitev med odmori in
  • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

  • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Potek seminarja

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi

09.00 - 11.00 Predavanje I. del z diskusijo

11.00 - 11.30 Odmor za pogostitev in priložnost za druženje

11.30 - 13.30 Predavanje II. del z diskusijo

Komu je namenjen

Seminar je namenjen računovodjem zaposlenim v javnem sektorju. Prav posebej pa udeležbo priporočamo računovodjem, ki prihajajo iz gospodarstva v javni sektor ter se želijo seznaniti s posebnostmi računovodenja v negospodarstvu.

Reference

»Poučno, dobro vzdušje, komuniciranje. Predavateljica je super.« (PD Dovje Mojstrana, Petra Kokalj Čop)

»Odlično, ker gre za majhno skupino in se lahko pogovarjamo o specifičnih, praktičnih primerih.«

»Zanimiv način podajanja informacij, praktični primeri. Vmes tudi odgovori na vprašanja.« (KŠTM Sevnica, Stanka Stibrič)

»Zabavno, strokovno, prijetno.« (Vrtec Radenci, Lidija Goltnik)

»Sproščeno, zabavno in poučno.« (Karmen Krčelj, Vrtec Koper)

»Odlično predavanje in odgovori iz prakse in izkušenj.« (Irena Horvat, Glasbena šola Karol Pahor Ptuj d.o.o.)

»Prijetno druženje v manjši skupini. Izvedela sem vse, kar me je zanimalo.« (Marija Vindiš, Oš Maksa Durjave Maribor)

»Predavateljica je predavala na zanimiv način.« (Doroteja Mohorko, Vrtec Jožice Flander)

»Dobro izobraževanje v majhnih skupinah.«

»Zelo dobra, jasna in sistematska predstavitev teme.«

»Prijetno in poučno druženje in poučevanje.«

»Predavateljica je na zanimiv način podala vse potrebne vsebine za pripravo poročil vključno s specifičnimi primeri.«

»Z izvedbo seminarja sem bila zelo zadovoljna, saj je potekal sproščeno, v pozitivnem vzdušju in s koristnimi nasveti.«

»Tema podana razumljivo in zanimivo, super. Hvala predavateljici.« (Renata Jaušovec, STRGŠ MARIBOR)

»Prijetno, poučno, zelo dobro vsebinsko pripravljen seminar.« (Nevenka Glasenčnik, OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD)

»Zelo zanimivo predavanje in prijetno vzdušje v majhni skupini slušateljev.« (Marjeta Hočevar, OŠ VODICE)

»Kratko, jedrnato in zanimivo ter uporabno predavanje.« (Almira Samotorčan, ASEK d.o.o.)

»Predavateljica je zelo prijetno in izčrpno predavala.«

»Odlična predavateljica in veliko praktičnih primerov.«

»Super seminar. Izvedeli smo veliko uporabnih stvari.«

Naša udeleženka Lavra Gorišek je bila z seminarjem izjemno zadovoljna. Predvsem je bilo dobro, da je bila majhna skupina in je bilo več možnosti za sodelovanje pri delavnici. Vaši seminarji so nam nasplošno v redu in se jih redno že vrsto let udeležujemo. Vse čestitke za strokovnost. Fipos d.o.o.

Vsebina je bila zanimiva in ustreza glede novosti.

»Zanimivo in poučno. (Lavra Gorišek, Fipos d.o.o.)

»Majhna skupina, srečanje je bilo prijetno in počno. (Jožica Povše, Dom starejših občanov Trebnje)

»Prejela sem vse informacije za svoje delo in zaključni račun. (Lilijana Štritof, GS frana Gerbiča Cerknica)

»Všeč mi je majhna skupina, saj lahko sprašuješ in več odneseš kot v veliki predavalnici. (tatjana Bone, Občina Šempeter- Vrtojba)

Predavatelj/ica

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

6.2.2020

Ljubljana

Majda Gominšek

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.