Certificiran študij

Učinkovito vodenje proizvodnje

Namen seminarja

Učinkovitost proizvodnje in produktivnost v proizvodnji pogosto odločata o poslovnih rezultatih podjetja. Ne/optimalna organizacija, nejasna določitev proizvodnega procesa oz. kazalnikov lahko tudi nenamerno vodijo do zapravljanja, nepotrebne izgube denarja in posledično slabšega poslovnega rezultata. Kaj lahko naredimo za uspešnost podjetja v proizvodnji, poleg tega, da ponudimo kakovostne izdelke? Odgovor v obliki interaktivnih in zanimiv delavnic boste dobili na certificiranem izobraževanju Preizkušeni poznavalec učinkovitega vodenja proizvodnje.

Iz programa seminarja

1. modul: Proizvodnja in proizvodni proces – definicija procesa

predavateljicamag. Darja Sušnik

Termin: 8. 3. 2024  (9.00 - 10.30)

 •  pomen procesnega pristopa
 •  kaj je proces
 •  cilji procesa in kazalniki
 •  spremljanje in doseganje ciljev procesa

2. modul: Produktivnost in učinkovitost proizvodnje

predavateljica: mag. Darja Sušnik

Termin:  12. 3. 2024 (9.00 –10.30)

 • ključni kazalniki učinkovitosti (OEE)
 • kazalniki stabilnosti procesa

3. modul: Učinkovita proizvodnja brez zapravljanj

predavateljica: mag. Darja Sušnik

Termin: 15. 3. 2024 (9.00 –10.30)

 • principi vitke linije
 • vrste in prepoznavanje zapravljanj v proizvodnji
 • pojem kakovost
 • kompetentnost
 • urejeno delovno mesto  (5s) za doseganje produktivnosti, kakovosti in varnosti

4. modul: Primer dobre prakse obvladovanja proizvodnega procesa

predavateljica: g, Matjaž Omladič

Termin:  20. 3. 2024 ( 9.00 –10.30)

Matjaž Omladič bo predstavil preplet izkušenj treh področij dela. Tako bomo spoznali primer dobre prakse vodenja v 2 slovenskih podjetjih iz avtomobilske in kovinske industrije. In to primerjali z vodenjem nemškega podjetja. Iz prve roke bomo slišali, kako uspešen manager vodi procese in ljudi v slovenski industriji in kako se to obnese v Nemčiji. Kakšne kompetence in veščine so ključne za obvladovanje oz. vodenje podjetja. Se slovensko in nemško podjetje lahko pri tem primerjata ali so potrebna drugačna znanja?

5. modul: Vodenje delovne skupine in učinkovita komunikacija v delovni skupini

predavateljica: mag. Darja Sušnik

Termin:  22. 3. 2024 (9.00 –10.30)

 • vodenje
 • motivacija,
 • komunikacija
 • delegiranje
 • sodelovanje in timsko delo
 • identifikacija ozkih grl pri komunikaciji
 • napotki za reševanje konfliktnih situacij

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno vodjem proizvodnje, vodjem proizvodnih procesov, vodjem tehnoloških procesov in vsem, ki se zavedajo pomembnosti učinkovitega vodenja proizvodnje.

Izobraževanje je zastavljeno kot sklop online delavnic, na katerih bodo predstavljeni tudi primeri dobre prakse ter analizirane posledice različnih možnosti poslovnih odločitev.

Predavatelj

Termin in kraj dogodka

8.3. – 22.3.2024

ONLINE

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.