Preizkušeni poznavalec računovodstva v skladu z MSRP

Namen seminarja

Izobraževanje ponuja praktično in podrobno poznavanje ključnih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kako jih interpretirati in uporabiti v praksi.

Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci usposobljeni:

• strokovno in konceptualno razumeti strukturo računovodskega poročanja po MSRP;

• praktično uporabiti določila MSRP pri obravnavi posamičnih postavk v računovodskih izkazih;

• prepoznati in uporabiti zahteve za razkritja k računovodskim izkazom po MSRP;

• praktično izdelati računovodske izkaze po MSRP in pripraviti računovodsko poročilo po MSRP.

˝

Komu je namenjen

Vodjem finančno – računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v računovodstvu, računovodjem in revizorjem

˝ Izobraževanje je Agencija za nadzor nad revidiranjem izbrala v nabor dodatnih izobraževanj revizorjev z oznko B.˝

Iz programa seminarja

I. delavnica: 17. 4. 2020 (9.00 - 11.30)

MODUL 1 Koncept računovodskega poročanja v skladu z MSRP

MODUL 2 Okvirna navodila MSRP

MODUL 3 MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov

MODUL 4 MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

II. delavnica: 17. 4. 2020 (12.15 - 15.00)

MODUL 5 MSRP 15 – Prihodki

III. delavnica: 24. 4. 2020 (9.00 - 11.30)

MODUL 6 MRS 2 - Zaloge

MODUL 7 MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva

MODUL 8 MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči

MODUL 9 MRS 23 - Stroški izposojanja

IV. delavnica: 24. 4. 2020 (12.15 - 15.00)

MODUL 10 MSRP 16 - Najemi

V. delavnica: 8. 5. 2020 (9.00 - 11.30)

MODUL 11 MRS 38 – Neopredmetena dolgoročna sredstva

MODUL 12 MRS 40 – Naložbene nepremičnine

MODUL 13 MRS 36 - Oslabitev sredstev

VI. delavnica 8. 5. 2020 (12.15 - 15.00)

MODUL 14 MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

MODUL 15 MRS 19 - Zaslužki zaposlencev

MODUL 16 MSRP 2 - Plačilo z delnicami

MODUL 17 MRS 12 – Davek iz dobička

MODUL 18 MRS 21 – Vplivi sprememb deviznih tečajev

VII. delavnica 15. 5. 2020 (9.00 - 11.30)

MODUL 19 MSRP 9 - Finančni inštrumenti

VIII. delavnica 15. 5. 2020 (12.15 i- 15.00)

MODUL 20 MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje

MODUL 21 MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju

MODUL 22 MRS 24 - Razkrivanje povezanih strank

MODUL 23 MRS 33 - Čisti dobiček na delnico

MODUL 24 MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

MODUL 25 MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

IX. preizkus znanja po dogovoru

Test, sestavljen iz dveh delov, od katerih vsak vsebuje tri vprašanja.

Oddelek A vsebuje praktične naloge, ki vključujejo priprave posameznih izsekov računovodskih izkazov podjetja;

Oddelek B vsebuje teoretična vprašanja iz vsakega modula.

DatumMestoCena  
17.4. – 15.5.2020Potrjena izvedbaLjubljana1300 EUR + DDVPRIJAVA

Predavatelj/i

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne

Potek seminarja

  • Interaktivne delavnice trajajo po 6 -7 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
  • Program modulov je zastavljen tako, da boste udeleženci preko poznavanja osnovnih načel vodenja računovodstva po MSRPpostopoma in celovitoosvojili tudi bolj zapletene primere, se seznanili spodrobnostmi in novostmina področju računvodenja v skladu z MSRPin s pomočjo sodelujočih strokovnjakov našli rešitve in pojasnila za vse svoje dileme.
  • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study).
  • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljev zanje poiskali optimalno rešitev.
  • V sklopu študijskega gradiva boste prejelion-line priročnik Vodenje računvodstva po MSRP .
  • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 150-minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata »Preizkušeni poznavalec računvodenja po MSRP « (pristop k preverjanju znanja in pridobitevi certifikata ni obvezen).
Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih
-->