Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodskega poročanja in razkritij po MSRP

mag. Ingrid Zadel

Namen seminarja

Izobraževanje ponuja praktično in podrobno poznavanje tistih določil posameznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki se nanašajo na razkritja in pojasnjevalno gradivo za računovodske izkaze v skladu z MSRP, kako jih interpretirati in uporabiti v praksi.

Po zaključku izobraževanja bodo udeleženci usposobljeni:

  • strokovno in konceptualno razumeli določila MSRP za razkritja in pojasnila k postavkam v računovodskih izkazih;
  • praktično uporabiti določila MSRP pri pripravi razkritij in pojasnil k računovodskim izkazom po MSRP.

Izobraževanje ponuja praktično in podrobno poznavanje tistih določil posameznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki se nanašajo na razkritja in pojasnjevalno gradivo za računovodske izkaze v skladu z MSRP, kako jih interpretirati in uporabiti v praksi. Poudarek bo na predstavitvi posameznih razkritvenih poglavij praktičnega ilustrativnega računovodskega poročila v skladu z MSRP.  

Za konkretni razpored obravnavanih tem po posameznih modulih nas prosim kontaktirajte na jana.ursiny@dashofer.si

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno:

- vodjem FRS, strokovnim svetovalcem in revizorjem. 

Potek seminarja

Certificirano izobraževanje poteka v on - line obliki in je logično razdeljeno na 8 samostojnih a povezanih enot. Termini posameznih on-lne srečanj  so slednji:  15. 10., 17. 10., 22. 10., 24. 10., 5. 11., 7. 11., 12. 11., in 14. 11. 2024 zjutraj med 7.00 in 8.30 . Udeleženci bodo dobili gradivo pred izobraževanjem in aktivno sodelujejo na delavnicah. 

Udeleženci bodo imeli na razpolago tudi spletno učilnico s gradivom in posnetki delavnic. 

Učni načrt sledi poglavjam o razkritjih in pojasnilih iz MSR. 

Preverjanje znanja vsebuje naloge, ki vključujejo pripravo posameznih izsekov razkritja in pojasnil za dano podjetje. 

Predavatelj

mag. Ingrid Zadel

ima trideset let delovnih izkušenj na področju računovodstva, kontrolinga in notranje revizije. Njena področje dela so vodenje, načrtovanje, organiziranje in koordiniranje aktivnosti s področja računovodstva družbe in skupine, predlaganje računovodske in davčne politike, vzpostavljanje poslovnih procesov v družbi in na nivoju skupine in ustrezne…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

15.10. – 14.11.2024

ONLINE

mag. Ingrid Zadel

1100 Eur

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.