Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

dr. Lidija Robnik

Iz programa seminarja

1. modul: Razumevanje in razvrščanje računovodskih kategorij, uporaba obveznih in priporočenih pravilnikov v trgovskem/storitvenem podjetju

Termin: 18. 10. 2024 ( 9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

- neopredmentene sredstva, opredmentene sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge trgovskega blaga oz. materiala, storitve, terjatve in obveznosti

- Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o letnem inventurnem popisu,

- vrste stroškov pri poslovanju (stalni, variabilni, neposredni, posredni),

2. modul: Nabavna cena, posebnosti poslovanja v trgovskem/storitvenem podjetju

Termin: 18. 10. 2024(12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- kalkulacija in sestavine nabavne cene trgovskega blaga oz. lastne cene storitve,

- prodaja na odložen rok plačila, vrste terjatev in obveznosti - računovodski in davčni vidik

- komercialni in finančni popusti - računovodski in davčni vidik.

3. modul: Kalkulacija nabavne vrednosti, denarni tok

Termin: 23. 10. 2024 (9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

-oslabitve, odpisi in zastaranje terjatev in obveznosti - računovodski in davčni vidik,

- točka preloma in pomen denarnega toka pri poslovanju

- kalkulacija nabavne vrednosti (NS, OOS, NN) in metode vrednotenja (NS, OOS in NN),

-prodaja NS, OOS, NN - dobiček, izguba

4. modul:Zaloge trgovskega blaga

Termin: 23. 10. 2024 (12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- metode vodenja zalog trgovskega blaga,

- prodaja zalog trgovskega blaga,

- case studies, delavnica.

5. modul: Storitve in trgovsko blago - posebnosti, računovodski in davčni vidik

Termin: 25. 10. 2024 (9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

- prodaja storitve,

- kalo trgovskega blaga (dovoljen, dejanski) - računovodski in davčni vidik,

- inventurni prinamjkljaji in presežki trgovskega blaga, materiala, OOS - računovodski in davčni vidik,

- oslabitve zalog - računovodski in davčni vidik.

6. modul:Principi obračanja zalog, terjatev in obveznosti in vpliv na likvidnost podjetja

Termin: 25. 10. 2024 (12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- koeficienti obračanja zalog, terjatev in obveznosti - pomen za spremljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti

- primeri knjiženj poslovnih dogodkov ter praktični primeri in izračuni

7. modul: preizkus znanja (trajanje 90 min. )

Termin: po dogovoru v skupini (9.00 – 11.00)

Komu je namenjen

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodstva in kontrolinga v trgovskem oz. storitvenem podjetju. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

Predavatelj

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

18.10. – 25.10.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.