F Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju | Seminarji, webinarji, izobraževanja in konference Verlag Dashöfer

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju

dr. Lidija Robnik, mag. Darja Sušnik

Namen seminarja

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodstva in kontrolinga v proizvodnem podjetju. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

Iz programa seminarja

  1. modul: Stroškovno računovodstvo in kontroling

Termin:  9. 4. 2024 (9.00 – 12. 15)

V modulu bodo zajeti:

- serijska proizvodnja, proizvodnja po naročilu, vitka proizvodnja,

- vrste stroškov (fiksni, variabilni, direktni, indirektni),

- osnove obvladovanja in zniževanja stroškov v proizvodnji, nadzor nad stroški - evidence, pravilniki, ¨krogotok¨ dokumentov,

- Activity based costing vs. Proceskostenrechnung.

  1. modul: Vrste porabe materiala, vrednotenje, kalo materiala, polproizvodov, gotovih proizvodov

Termin: 9. 4. 2024 (13.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- poraba materiala po metodi FIFO, drseče povprečne cene, povprečne tehtane cene ter njihov vpliv na poslovni izid in bilanco stanja, računovodski in davčni vpliv,

- določanje kala, računovodski in davčni vidik določenega in dejanskega kala, obračun DDV.

  1. modul: Obračun proizvodnje glede na različne metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov

Termin: 12. 4. 2024 (9.00 – 12.15)

V modulu bodo zajeti:

- metoda proizvajalnih stroškov, metoda zožene cene, metoda spremenljivih stroškov ter njihov računovodski in davčni vidik, konkretni primeri,

- primeri knjiženj in obračunov s področja zalog, vrednotenja in inventurnih razlik.

       4. modul: Načini določanja uporabnih kazalnikov (vidik proizvodnje)

Termin:  12. 4. 2024 (13.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- konkretni primeri, obrazložitve dobre prakse, case studies, kompleksni pogled na določanje in uporabo kazalnikov v praksi.

      5.  modul: Vrednotenje proizvodnje

Termin: 17. 4. 2024 (9.00 – 12.15)

V modulu bodo zajeti:

- od vrednotenja proizvodnje po proizvajalnih stroških do prodajne cene, profitabilnost izdelkov, kalkulacije, ocene stroškov,6. modul: Načini določanja uporabnih kazalnikov (vidik proizvodnje)

- konkretni primeri, obrazložitve dobre prakse, case studies, kompleksni pogled na določanje in uporabo kazalnikov v praksi.

  1. modul: Zaloge – oslabitve, računovodsko in davčno obravnavanje ter evidentiranje popisnih razlik

Termin: 17. 4. 2024 (13.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- računovodski in davčni vidik, kdaj in zakaj narediti oslabitev, evidentiranje razlik v zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov, breme družbe, odgovorne osebe, zavarovalnice

  1. modul Preizkus znanja (trajanje 90 min. )

Termin: po dogovoru v skupini ali individualno)

 

Predavatelj

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Darja Sušnik je po izobrazbi univ.dipl.ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Prejela je 2 nagradi: leta 2008 nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta »Usposabljanje vodij po integrirani metodi« in leta 2011 Bronasto priznanje za inovacijo…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

9.4. – 17.4.2024

Ljubljana

dr. Lidija Robnik, mag. Darja Sušnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.