On-line preizkušeni poznavalec

Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju (on-line izobraževanje)

dr. Lidija Robnik, mag. Darja Sušnik

Namen seminarja

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodstva in kontrolinga v proizvodnem podjetju. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

Iz programa seminarja

1. modul: Stroškovno računovodstvo in kontroling

Termin: 19. 5.2021 ( 12.00 – 14.15)

V modulu bodo zajeti:

- serijska proizvodnja, proizvodnja po naročilu, vitka proizvodnja,

- vrste stroškov (fiksni, variabilni, direktni, indirektni),

- osnove obvladovanja in zniževanja stroškov v proizvodnji, nadzor nad stroški - evidence, pravilniki, ¨krogotok¨ dokumentov,

- Activity based costing vs. Proceskostenrechnung.

2. modul: Vrste porabe materiala, vrednotenje, kalo materiala, polproizvodov, gotovih proizvodov

Termin: 20. 5. 2021 (12.00 – 14.15)

V modulu bodo zajeti:

- poraba materiala po metodi FIFO, drseče povprečne cene, povprečne tehtane cene ter njihov vpliv na poslovni izid in bilanco stanja, računovodski in davčni vpliv,

- določanje kala, računovodski in davčni vidik določenega in dejanskega kala, obračun

DDV.

3. modul: Obračun proizvodnje glede na različne metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov

Termin: 21. 5. 2021 (12.00 – 14.15)

V modulu bodo zajeti:

- metoda proizvajalnih stroškov, metoda zožene cene, metoda spremenljivih stroškov ter njihov računovodski in davčni vidik, konkretni primeri,

- primeri knjiženj in obračunov s področja zalog, vrednotenja in inventurnih razlik.

4. modul: Vrednotenje proizvodnje

Termin: 2. 6. 2021 (12.00 – 14.15)

V modulu bodo zajeti:

- od vrednotenja proizvodnje po proizvajalnih stroških do prodajne cene, profitabilnost izdelkov, kalkulacije, ocene stroškov,

- računovodski in davčni vidik, kdaj in zakaj narediti oslabitev, evidentiranje razlik v zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov, breme družbe, odgovorne osebe, zavarovalnice

5. modul: Načini določanja uporabnih kazalnikov

Termin: 3. 6. 2021 (12.00 – 14.15)

V modulu bodo zajeti:

- konkretni primeri, obrazložitve dobre prakse, case studies, kompleksni pogled na določanje in uporabo kazalnikov v praksi.

6. modul Preizkus znanja (trajanje 90 min. )

Termin: po dogovoru v skupini ali individualno)

Potek seminarja

  • On-line izobraževanje je razdeljeno v krajše module in poteka v naslednjih terminih: 14.4.2021, 15.4.2021, 16.4.2021, 21.4.2020 in 22.4.2020 od 12.00 do 14.15.
  • On-line izobraževanje poteka v majhni skupini s pomočjo programa ZOOM, gradivo, dodatne naloge in vaje bodo posredovane pred začetkom izobraževanja. Posnetki delavnic bodo shranjene v spletni učilnici, udeleženci bodo imeli dostop v spletno učilnico še 3 mesece po izobraževanju.
  • V primeru, da se delavnice ne boste mogli udeležiti bomo zagotovili posnetek modula in indivirualne konzultacije s predavateljicami.

Predavatelj/ica

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

mag. Darja Sušnik je po izobrazbi univ.dipl.ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Prejela je 2 nagradi: leta 2008 nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta »Usposabljanje vodij po integrirani metodi« in leta 2011 Bronasto priznanje za inovacijo…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

24.11. – 8.12.2020

ONLINE

dr. Lidija Robnik, mag. Darja Sušnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.