Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju

Namen seminarja

V 4 delovnih dneh in enem mesecu izobraževanja boste udeleženci v okviru izobraževanja Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju osvojili tako osnove kot posebnosti delovnih razmerij v javnem sektorju, ki jih mora poznati vsak, ki se ukvarja s temi vprašanji v osebah javnega prava. Poudarek bo na pravno sistemskih izhodiščih kot tudi praktičnih primerih, ki jih bomo reševali skupaj in jih tudi sistematično obrazložili, tako da boste po koncu izobraževanja lahko samostojno prepoznavali vprašanja in našli korektne rešitve.

Komu je namenjen

Izobraževanje Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s temi vprašanji v javnem sektorju (direktorji, vodje kadrovskih, splošnih služb in v njih zaposleni). Vabimo tako začetnike, ki želijo skozi sistematičen pristop razumeti sistem zaposlovanja in določanja plač v javnem sektorju, kot tudi tiste z večletnimi izkušnjami, ki želijo preveriti in izpopolniti svoje znanje.

˝ Izobraževanje je Agencija za nadzor nad revidiranjem izbrala v nabor dodatnih izobraževanj revizorjev z oznako B.˝

Iz programa seminarja

I. Pravni okviri upravljanja s kadri v javnem sektorju

 1. modul Sistemska zakonodaja za učinkovite kadrovske procese

termin: 24. 9. 2020 (9.00 – 11.30)

 1. Zakon o javnih uslužbencih
 2. Zakon o delovnih razmerjih
 3. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 4. Kolektivne pogodbe po področjih
 5. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 6. Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation)

in drugi pomembnejši predpisi s poudarkom na razumevanju ključnih določb, razmerjih med predpisi in napotkih za praktično uporabo.

 1. modul Obvezni in priporočljivi notranji akti

termin: 24. 9. 2020 (12.15 – 15.00)

 1. Pregled obveznih notranjih aktov, ki jih določa Zakon o varstvu in zdravju pri delu in Zakon o delovnih razmerjih ter Zakon o javnih uslužbencih ter področni predpisi.
 2. Pregled priporočljivih notranjih aktov in smernice, kdaj sprejeti priporočljive notranje akte.
 3. Kako pripraviti učinkovite notranje akte in postopek spremembe notranjih aktov.
 4. Praktična uporaba notranjih aktov in dobra praksa.

II . Zaposlovanje in upravljanje s kadri

 1. modul Učinkovito upravljenje s kadri, posebnosti v javnem sektorju

termin: 1. 10. 2020 (9.00 – 11. 30)

 1. Postopki zaposlovanja po Zakonu o javnih uslužbencih in Zakonu o delovnih razmerjih
 2. Predstavitev različnih izbirnih postopkov – razgovori, testiranje, pisni preizkusi in podobno
 3. Obveznosti delodajalca pred in ob zaposlitvi
 4. Vrste pogodb o zaposlitvi – poudarek na posebnostih pogodb v javnem sektorju
 5. Premestitve na drugo delovno mesto – možnosti in zakonske omejitve
 6. Prenehanje delovnega razmerja – vrste prenehanja delovnega razmerja, postopek prenehanja in primeri sodne prakse
 7. Evidence, ki jih mora voditi delodajalec4. modul Posebne kategorije zaposlenih

4. modul: Posebne kategorije delavcev

termin: 1. 10. 2020 (12.15 – 15.00)

 1. Zaščitene kategorije delavcev – obveznosti delodajalca in pravice, ki jih predpisi zagotavljajo:
 • starejšim,
 • invalidom,
 • nosečnicam,
 • staršem.
 1. Izobraževanje javnih uslužbencev:
 • možnosti in oblike usposabljanja,
 • pogodba o izobraževanju,
 • načrt usposabljanja
 1. Uvajanje novih zaposlenih – možnosti v okviru:
 • štipendiranja,
 • pripravništva in
 • mentorstvo

III. Ocenjevanje in napredovanje zaposlenih v javnem sektorju

 1. modul Ocenjevanje in napredovanje – posebnosti v javnem sektorju

termin: 8. 10. 2020 (9.00 – 11.30)

 1. Sistem določanja plače/položaja
 • konkretni postopek,
 • odpravljanje napak in
 • naknadni poračuni
 1. Ocenjevanje delovne uspešnosti
 2. Napredovanje v plačne razrede in nazive
 3. Sestavine plače in dodatki
 4. Nagrajevanje delovne uspešnosti
 5. Plačilo povečanega obsega dela
 6. Nagrajevanje vodij? – položajni dodatek

6. modul: Plačilna lista in nadomestila

termin: 8. 10. 2020 (12.15 – 15.00)

 1. Branje in razumevanje plačilne liste
 2. Nadomestila plač in drugi prejemki zaposlenih v JS:
 • nadomestila, povračila stroškov in drugi prejemki v javnem sektorju;
 • nadomestila plače zaposlenim v javnem sektorju (bolniške odsotnosti, letni dopust, praznik, izobraževanja, krvodajalstvo in drugi primeri odsotnosti) ;
 • povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorju;
 • drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju.

IV. Odnosi na delovnem mestu in razvoj kadrob v javnem sektorju

 1. modul Strategija in načini razvoja kadrov

termin: 15.10. 2020 (9.00 – 11. 30)

 1. Strategija in načini razvoja kadrov
 • motivacija in razvoj kompetenc,
 • povečanje zavzetosti zaposlenih,
 • možnosti in finančna sredstva v zakonitih proračunskih okvirjih.
 1. Odnos med delavcem in delodajalcem:
 • ukrepi za vzpostavitev dobrih odnosov na delovnem mestu,
 • ukrepi za preprečevanja mobbinga,
 • preprečevanje bolniških odsotnosti in fluktuacije, kako zadržati dober kader.
 1. modul Obvladovanje konfliktov – iz teorije v prakso

termin: 15. 10. 2020 (12.15 – 15.00)

 1. Vzroki in posledice konfliktov na delovnem mestu - zahrbtnost nerešenih konfliktov
 2. Načini reševanja konfliktov – primeri in praksa
 3. Teorija zavedanja odnosov

˝Za nepotrebne konflikte porabimo povprečno več kot 2 uri na teden samov službi˝

DatumMestoCena  
24.9. – 15.10.2020Ljubljana1200 EUR + DDVPRIJAVA

Predavatelj/i

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je vodja Službe za splošne zadeve v Službi Vlade Republike Slovenije. Opravlja naloge na področju delovnega prava in javnih uslužbencev, finančnega poslovanja, integritete na delovnem mestu, kadrovskega upravljanja, varstva pri delu in druge organizacijske naloge. Pred

Janja Rebolj

Po svoji osnovni izobrazbi je prof. zgodovine in sociologije, muzejska svetovalka, izobraževalna trenerka, z mednarodno licenco možganom prijaznega poučevanja (Brain Friendly Learning), NLP coach, trenerka za uporabo komunikacijskega orodja SDI® z mednarodno licenco (senior trainer, izvajala je kvalifikacije za uporabo orodij SDI) in trenerka z licenco za delavnice Umetnost inoviranja (metoda Dimisa Michealidesa).

Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih
-->