Seminarji

Osnove računovodstva, financ in davkov za neekonomiste

doc. dr. Lidija Robnik

Namen seminarja

Vsak, ki neposredno in posredno vodi posle v organizaciji (gospodarske družbe, samostojni podjetniki ipd.) se dnevno srečuje z ugotovitvijo, da ima vsaka poslovna odločitev vedno vpliv na ekonomiko, računovodstvo, finance in posamezne vrste davkov. Vsakomur, ki je del verige v podjetništvu je namen in cilj, da opravi delo ali posel, ki bo imel čim boljši rezultat, ne samo s komercialnega vidika, ampak da bo se uspešen posel odražal tudi v premoženju organizacije, donosu poslovanja in kaj je v današnjem času najbolj pomembno - v zagotovljenem dnevnem denarnem toku poslovanja.

Zato so potrebna osnovna znanja s področja ekonomike, računovodstva, poslovnih financ in davkov, ki vam jih želimo predstaviti in razumeti v našem kratkem in intenzivnem izobraževanju, ki je namenjena prav vsem vam, ki ste odločevalci pri poslovnih odločitvah in se niste izobraževali s področja ekonomije.

Cilj našega izobraževanja je, da z vsebino, ki je pred vami, ponudimo začetnikom in vsem, ki se z osnovnimi ekonomskimi znanji srečujete, ste na poti podjetništva ali se pri svojem delu spoznavate, da ustrezna znanja potrebujete za uspešno razumevanje in vodenje vaših organizacij. Želimo vam predstaviti osnovna znanja s področja ekonomike, računovodstva, financ in davkov.

Izobraževanju se lahko pridružite:

 • 5. in 6. septembra 2022 (preko ZOOM ali z udeležbo),
 • 8. in 9. novembra 2022 (preko ZOOM ali z udeležbo).

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi online. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na online izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝ in v primeru udeležbe v dvorani, npr. ˝Ljubljana˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Iz programa seminarja

Ekonomika in računovodstvo in osnove financ 

 1. Vrste, pomen in vsebina računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov).
 2. Razumevanje računovodskih izkazov – pomen in vpliv posameznih kategorij.
 3. Predstavitev vsebine in vloge pomembnih ekonomskih kategorij (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, denarni tok, sredstva, obveznosti do virov sredstev, prejemki, izdatki, kapital, rezervacije ipd.).
 4. Ključne ekonomske kategorije iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov (dolgoročna in kratkoročna sredstva, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, finančne naložbe, kapital, tuji viri financiranja, rezervacije, razmejitve stroškov, stroški, odhodki, prihodki, amortizacija, prejemki, izdatki).
 5. »Cash flow – denarni tok« - njegov pomen za zagotavljanje plačilne sposobnost.
 6. Razlika med poslovnim izidom in denarnim tokom.
 7. Vrste in delitev stroškov ter izračun točke preloma.
 8. Razumevanje pomembnih kazalnikov poslovanja (lastnega in poslovnih partnerjev, kot so: likvidnost, plačilna sposobnost, donos, ekonomičnost, dodana vrednost, kapitalska ustreznost, zadolženost, investicijska sposobnost, koeficienti obračanja sredstev).
 9. Aktualni instrumenti zavarovanja terjatev in obveznosti.
 10. Kako se predstaviti banki pred najemom posojila (kratkoročnega, dolgoročnega) – kaj zanima banke in kako ocenjujejo podjetja.
 11. Tedenska, mesečna, polletna in letna poročila, ki so pomembna za vodenje in poslovno odločanje.
 12. Praktični primeri, izračuni in diskusija z udeleženci.

Davki

 1. Optimiranje davčne osnove.
 2. Davčno priznani in nepriznani odhodki – kaj to pomeni na rezultat poslovanja.
 3. Davčne olajšave.
 4. Vpliv neizterljivih terjatev in slabih zalog na davčno osnovo.
 5. Stroški reprezentance, donacij, sponzorstva, pogostitev zaposlenih in promocija zdravja na delovnem mestu.
 6. Praktični primeri, izračuni in diskusija z udeleženci.

Namen izobraževanja: 

 • udeležencem bo predstavljena vsebina osnovnih pojmov ekonomike, računovodstva, financ in davkov,
 • spoznali bodo vrste in delitev stroškov in njihov vpliv na poslovni rezultat in prag rentabilnosti,
 • udeleženci bodo spoznali vrste računovodskih izkazov in pomen ekonomskih kategorij in informacij za nadaljnjo poslovno odločanje,
 • udeleženci bodo seznanjeni in podučeni o osnovnih pojmih obdavčitve poslovanja ter kaj pomenijo davčno priznani in nepriznani odhodki poslovanja, ki vplivajo na obdavčitev podjetja,
 • udeleženci bodo spoznali stroške, ki se dnevno pojavljajo v poslovanju, kot so: reprezentanca, reklama, donacije, pogostitev zaposlenih ipd.
 • udeležencem bo predstavljena optimizacija letne davčne osnove.

Izobraževanje bo potekalo:

 • 5. in 6. septembra 2022, med 9.00 in 13.00 (online in/ali z udeležbo).

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10-odstotni popust. Če se na izobraževanje prijavite kot fizična oseba, vam priznamo 10-odstotni popust. Popusti na redno ceno izobraževanja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (*z udeležbo in online - preko ZOOM), med 09.00 in 13.00 uro. Mesta na izvedbi so omejena!

 • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
 • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Praktično predavanje je namenjeno direktorjem gospodarskih družb, samostojnim podjetnikom, finančnikom, komercialistom, računovodjem, vodjem računovodskih servisov, pravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodenjem; odvetnikom, pravnikom v podjetjih, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem, davčnim svetovalcem ter managerjem in HR managerjem. Vabimo tudi vse, ki jih navedena vsebina zanima.

Predavatelj/ica

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstvo in podjetništva. Predava na višjih, visokih šolah ter fakultetah ter sodeluje z organizacijami, podjetniki in zbornicami. Je izvajalka strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja strokovne in znanstvene članke. Je…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

8.11. – 9.11.2022

ONLINE

doc. dr. Lidija Robnik

8.11. – 9.11.2022

Ljubljana

doc. dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.