Konferenca

Uspešno vodenje investicije v praksi

Aleksandra Velkovrh, Miriam Seliškar

Srečanje "Uspešno vodenje investicije v praksi" je posvet, namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z uspešnim vodenjem gradbene investicije ter aktualno prakso, in sicer projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni) kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, instalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Ne spreglejte ugodnosti za zgodnjo prijavo. Vljudno vabljeni!

 

Žal za izbrani seminar trenutno ni razpisanih terminov.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

                                                                 KREDITNE TOČKE s strani IZS in ZAPS

Potek posveta

“USPEŠNO VODENJE INVESTICIJE V PRAKSI

vodenje investicij v gradbeništvu s poudarkom na predpripravah in oblikovanju vsebine projekta, ki se prelije v javno naročilo

Sklop 1: predavateljica ALEKSANDRA VELKOVRH

 • Vodenje gradbenih investicij v teoriji in praksi

  • vodenje investicij v gradbeništvu s poudarkom na predpripravah in oblikovanju vsebine projekta, ki se prelije v javno naročilo (pogoji za sodelovanje, …)

Poudarki iz konkretnih postopkov javnih naročil:

- Obveznosti naročnika kot investitorja po gradbeni zakonodaji pri graditvi (projektiranju, dovoljevanju in gradnji) pri javnem naročanju,

- vodja investicije,

- obveznosti naročnika pri naročanju vzdrževalnih delih, VDJK,

- obveznosti naročnika pri naročanju gradnje z gradbenim dovoljenjem,

- prenos kogentnih norm z naročnika na pogodbenika (projektanta, nadzornika in izvajalca),

- katerih obveznosti naročnik ne more prenesti na pogodbenika,

- izdelava PZI in PID, ki se ga naroča izvajalcu,

- dovoljenje in nedovoljene spremembe pri gradnji z vidika naročnika, projektanta, nadzornika in izvajalca, 

- pogoji, ki jih je treba zahtevati za projektante, nadzornike in izvajalce,

- naloge nadzornika glede zakonskih obveznosti in glede kontroliranja količin, cen, rokov,

- pogoste napake v postopkih javnih naročil.

 •  Vprašanja in odgovori

Sklop 2: predavateljica MIRIAM SELIŠKAR

 • Javno naročanje v gradbeništvu - pričakovane operativne spremembe

- Nove mejne vrednosti od 1.1. 2024 in nekatere druge novosti,

- nekatere posebnosti npr. sklepanje aneksov,

- 13. člen zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

 • Vprašanja in odgovori

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili izobraževanja in tako poslušali celotno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

Ob izvedbi izobraževanja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vloga za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.  

Priznanje kreditnih točk s strani ZAPS

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke - sklop D (Poslovanje in management).

Kreditne točke bodo vnešene na podlagi poslanega seznama z naše strani, tako da udeleženci ne rabite ničesar pošiljati na ZAPS. Prosimo vas, da nam vašo identifikacijsko številko ZAPS javite že ob prijavi.


Vabljeni! Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike lahko posredujete tudi vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>> konference@dashofer.si

Dogodek bo potekal v hibridni obliki, zato lahko izbirate med udeležbo v dvorani ali neposrednim spremljanjem na daljavo preko online povezave v Zoomu.

V primeru nezadostnega števila prijav za udeležbo v dvorani (Ljubljana), bo izvedba le preko online povezave. 


Kotizacija za udeležbo v dvorani znaša 275 EUR + DDV. Kotizacija za online udeležbo znaša 240 EUR + DDV.                                

Ne zamudite UGODNOSTI za prijave do 7. 2. 2024 (15% POPUSTA za prvo osebo, 50% popusta za drugo osebo iz iste organizacije za sledenje ONLINE)*:

Udeležba ONLINE:

 • 240 EUR + DDV  204 EUR + DDV,
 • druga oseba iz iste organizacije 240 EUR + DDV  120 EUR + DDV. 

Udeležba v dvorani:

 • 275 EUR + DDV  233,75 EUR + DDV,
 • druga oseba iz iste organizacije 275 EUR + DDV  137,5 EUR + DDV.    

*Po opravljeni prijavi boste na email naslov prejeli potrdilo o uspešni prijavi. Ustrezen popust v skladu z datumom prijave bo upoštevan v procesu obdelave naročila ter izstavitvi računa in ob prijavi še ni viden. 

Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • potrdilo o udeležbi oz. kreditne točke IZS in ZAPS (predvidoma 3KT).

Dodatne informacije: 01 434 55 29


Namen seminarja

Srečanje je namenjeno vsem, ki želijo še dodana priporočila za vodenje investicije v praksi in se seznaniti s pričakovanimi operativnimi spremembami na področju javnega naročanja.

Vabimo vas, pridružite se nam 15. 2. 2024 na posvetu.

Komu je namenjen

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni) kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, instalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh

je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov…

Več delavnic tega predavatelja

Miriam Seliškar

Miriam Seliškar, univ. dipl. prav., se je po diplomi na ljubljanski Pravni fakulteti leta 1992 zaposlila v državnem sektorju, kjer je opravljala kar nekaj vodstvenih funkcij. Leta 1996 je uspešno opravila tudi državni pravosodni izpit. Vseskozi je njeno delo spremljalo tudi javno naročanje, saj je bila poraba javnih sredstev vezana na pravilnost…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk016/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

Žal za izbrani seminar trenutno ni razpisanih terminov.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.