Konferenca

Nova gradbena zakonodaja v praksi - USPEŠNO VODENJE GRADBENIH PROJEKTOV

Aleksandra Velkovrh, Mojca Furlan, Dida Volk

17.5. – 18.5.2023

9.00-13.30

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

Gradbeništvo je panoga, ki predstavlja zelo pomembno vlogo v zagotavljanju trajnostnega razvoja. Spreminjanje zakonodaje ima zato za cilj in namen ureditev teh  področij na enostavnejši način, na podlagi celovitih gradbenih, okoljskih,  prostorskih in družbenih meril, tako za nove prostorske načrte in novogradnje, kot za že zgrajene objekte oziroma njihovo adaptacijo. Določena gradbena in z gradbeništvom povezana praksa je že uveljavljena, veliko vidikov v zvezi z novostmi in prilagajanjem nanje ter o uspešni gradnji v današnjem času pa boste izvedeli v prispevkih strokovnjakinj s področja strokovnega in upravnega gradbeništva, odvetništva in sodstva.

Tri predavateljice - strokovnjakinje

s področja strokovnega in upravnega gradbeništva, odvetništva in sodstva o uspešni gradnji v današnjem času

KREDITNE TOČKE s strani ZAPS in IZS.

Potek konference:

17. 5. 2023 (9.00-13.30)

Sklop 1: predavateljica ALEKSANDRA VELKOVRH

 1. Navodila naročnikom/investitorjem za uspešno investicijo glede na novo gradbeno zakonodajo (zakon, uredbo in pravilnike)
  • z gradbenim dovoljenjem,
  • pravilno ravnanje naročnika, projektanta, nadzornika in izvajalca pri dopustnih in nedopustnih spremembah med gradnjo,
  • brez gradbenega dovoljenja, manjša rekonstrukcija.
 2. Obveznosti naročnika, nadzornika in izvajalca pri
  • novogradnjah,
  • rekonstrukcijah,
  • vzdrževanju.
 3. Medsebojna razmerja, pravice, obveznosti (storitev/gradnja in dokumentacija):
  • naročnik – projektant,
  • naročnik – nadzornik,
  • naročnik – izvajalec, podizvajalec,
  • projektant – nadzornik,
  • projektant - izvajalec,
  • nadzornik – izvajalec,
  • vodilni pogodbenik – ostali pogodbeniki.
 4. Pred začetkom gradnje.
 5. Med gradnjo.
 6. Po zaključku gradnje.

18. 5. 2023 (9.00-13.30)

Sklop 2: predavateljica MOJCA FURLAN

 1. Kdaj gre za gradbeno pogodbo, pogodbena obveznost izvajalca po gradbeni pogodbi (pisnost gradbene pogodbe, razmejitev s podjemno pogodbo)?
 2. Predpisi, ki se uporabljajo pri gradbeni pogodbi – OZ, PGU.
 3. Uvedba v delo in njen pomen.
 4. Načini oblikovanja cene pri gradbeni pogodbi (cena na enoto, skupaj dogovorjena cena, cena ključ v roke).
 5. Dodatna dela.
 6. Sprememba cen zaradi rasti cen na trgu, spremenjene okoliščine (načini spremembe cen, pravilno ravnanje izvajalca, indeksi GZS ali analitična metoda, pomen dogovora o plačilu predujma/avansa…).
 7. Začasne in končna situacija ter končni obračun (pomen končnega obračuna – ima naravo zunajsodne poravnave…).
 8. Pogodbeni roki, zamuda z izročitvijo del in postopek pri nastanku zamude med izvajanjem del (podaljšanje roka za izvedbo del…).
 9. Kdaj in kako lahko izvajalec ustavi dela?
 10. Izročitev in prevzem/primopredaja in posledice.
 11. Pogodbena kazen.

Sklop 3: predavateljica DIDA VOLK

Aktualna vprašanja gradbenih sporov

 1. Pogoste napake investitorjev (pogodbene klavzule).
 2. Pogoste napake profesionalnih oseb pri graditvi – projektanta, nadzornika in izvajalca.
 3. Očitne napake.
 4. Skrite napake.
 5. Napake, ki zadevajo solidnost.
 6. Odgovornost izvajalca in projektanta za solidnost.
 7. Odgovornost nadzornika.
 8. Odgovornost za pomanjkljivosti zemljišča.
 9. Kdo mora pridobiti geomehansko poročilo?
 10. Pomen naročnikovih navodil.
 11. Postopek z grajanjem napak in postopek odpravljanja napak (Ali lahko izvajalec izroči tudi dela z napakami? Dolžnost in pravica izvajalca, da napake odpravi…).
 12. Vrste jamčevalnih zahtevkov (problem odpravljanja napak z drugim izvajalcem…).
 13. Bančne garancije v gradbenih sporih.
 14. Vloga izvedencev v gradbenih sporih (nova možnost postavitve izvedenca pred pravdo…).

Vabljeni! Vaše dileme in vprašanja iz obravnavane tematike lahko posredujete tudi vnaprej in obravnavali jih bomo na srečanju: >>> konference@dashofer.si

Srečanje bo potekalo v spletni obliki.


Kotizacija: 350 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI za prijave ZADNJI HIP (- 10%):

350 EUR + DDV 315 EUR + DDV

Druga oseba iz iste organizacije ima pri prijavi 50% popust.    

Popust za ugodnosti ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno.

Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • kreditne točke,
 • potrdilo o udeležbi.

Dodatne informacije: 01 434 55 29


Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključeni izvedbi.

Ob izvedbi konference bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Priznanje kreditnih točk s strani ZAPS

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke - sklop D (Poslovanje in management).

Kreditne točke bodo vnešene na podlagi poslanega seznama z naše strani, tako da udeleženci ne rabite ničesar pošiljati na ZAPS. Prosimo vas, da nam vašo identifikacijsko številko ZAPS javite že ob prijavi.


Namen seminarja

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želite seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso in sicer pristojnim udeležencem v procesu prostorskega urejanja in izdajanja gradbenih dovoljenj (Občinam in Upravnim enotam), projektantom, inženiringom, investitorjem (privatnim, javnim), kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom in vsem, ki jih urejanje prostora ter graditev objektov širše zadeva in zanima.

Vabimo vas, pridružite se nam 17. in 18. 5. 2023 na online posvetu.

Komu je namenjen

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni) kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, instalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Potek seminarja

17. 5. 2023

Sklop 1 (Predavateljica: Aleksandra Velkovrh)

08.45-09.00  Odprite spletno sobo – preizkusite povezavo

09.00-10.30 1. del predavanja

10.30-10.45 Kratek odmor

10.45-12.00 2. del predavanja

12.00-12.15 Kratek odmor 

12.15-13.00 3. del predavanja

Vprašanja in odgovori

 

18. 5. 2023

Sklop 2 (Predavateljica: Mojca Furlan)

08.45-09.00  Odprite spletno sobo – preizkusite povezavo

09.00-10.30 Predavanje

Vprašanja in odgovori

10.30-11.00 Odmor

Sklop 3 (Predavateljica: Dida Volk)

11.00-13.00  Predavanje

Vprašanja in odgovori

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh

je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov…

Več delavnic tega predavatelja

Mojca Furlan

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani, opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu se je…

Več delavnic tega predavatelja

Dida Volk

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk016/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

17.5. – 18.5.2023

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.