Seminarji

Novi Gradbeni zakon v praksi z vsemi podzakonskimi akti

Aleksandra Velkovrh

Namen seminarja

 • Namen Gradbenega zakona je uzakoniti vsebine, ki so se pokazale za potrebne pri izvajanju ZGO-1 iz leta 2003.
 • Zakon se je pričel uporabljati s 1.6.2018, zato se je pomembno seznaniti z novimi predpisi!

Gradbeni zakon prinaša veliko novosti, le nekatere izmed najpomembnejših novosti:

 • Razširjen obseg objektov, za katere je potrebno upoštevati določbe Gradbenega zakona.
 • Novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja.
 • Ukinjeni so tehnični pregledi manj zahtevnih objektov.
 • Uvedeno je uporabno dovoljenje za enostanovanjske objekte.
 • Pogoji za legalizacije objektov starejših od 20 let.
 • Pogoji za legalizacije objektov zgrajenih pred 17.11.2017.
 • Obveznosti investitorjev, projektantov, nadzornikov in izvajalcev.

Tako je namen našega seminarja, predstavitev novega Gradbenega zakona s poudarki na novostih in tudi ukinjenih določbah po ZGO-1 in okvirno predstavitvijo nove ureditve pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

Gradbeni zakon uvaja nekatere povsem nove dokumente in postopke (predodločbe, objekti daljšega obstoja, legalizacije, integralni postopek, gradnja, ipd.), ki bodo izboljšali učinkovitost graditve.

Na seminarju bo s uporabnega vidika predstavljen Gradbeni zakon in v delu vsebin, ki so pomembne za vse udeležence tudi pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji tudi z vidika Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Na praktičen način bodo predstavljene vse vsebine gradbenega zakona z osnutki pravilnikov s poudarjenimi novostmi in tudi ukinjenimi določbami ZGO-1 za najbolj nadzorno razumevanje vsebin. Vse vsebine bodo predstavljene s prehodnimi določbami za prehodno obdobje, ki bo v tem obdobju najbolj pomembno izvajalcem v gradbeništvu, investitorjem in nadzornikom in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Iz programa seminarja

Na seminarju bo predstavljeno:

 • novi pojmi;
 • gradnja z in brez gradbenega dovoljenja;
 • razmejitev med objekti državnega pomena in ostalimi objekti, tudi po uredbi o razvrščanju objektov;
 • udeleženci pri graditvi in naloge, odgovornosti in pooblastila pooblaščenih arhitektov in pooblaščenih inženirjev, pridobitev pooblastila;
 • bistvene in druge zahteve za objekte;
 • gradnja gradbenih proizvodov, pojasnilo o izjavah, certifikatih;
 • projektna dokumentacija in osnutek pravilnika;
 • pridobivanje projektnih pogojev in mnenj;
 • svetovanje v informacijskih pisarnah upravnih enot in občin o pogojih za gradnjo
 • nov dokument predodločba, ki varuje potencialne investitorje;
 • skrajšani in običajni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja bodo krajši;
 • za rušitev ni več potrebno gradbeno dovoljenje;
 • objekti daljšega obstoja nad 20 let ne bodo samodejno legalizirani;
 • za objekte z vplivi na okolje je določen skupni postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje:
 • postopek legalizacije neproblematičnih objektov;
 • prijava začetka gradnje bo zagotavljala projektno dokumentacijo, nadzor in zakoličbo;
 • obveznosti pri gradnji;
 • obveznosti nadzora so razširjene in podrobneje določene;
 • končano so uzakonjena manjša odstopanja pri gradnji;
 • uporabno dovoljenje, ponovno obvezna tudi za stanovanjske stavbe, ampak brez tehničnega pregleda;
 • postopanje in ukrepi državne inšpekcije in občinske inšpekcije, ki dobiva nova pooblastila;
 • višje predpisane globe!

Predavateljica bo odgovarjala na vsa vaša vprašanja povezana z novim zakonom.

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Glede na Pravilnik o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS, lahko člani vložite vlogo za priznanje kreditnih točk za udeležbo na izobraževanjih, ki se jih udeležite zunaj zbornice.

Več si preberite tukaj: http://www.izs.si/izobrazevanja/priznanje-kreditnih-tock/

Cena vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

Potek seminarja

08.45 – 09.00 Dobrodošlica ob kavi

09.00 – 11.00 Predavanje I. del

11.00 – 11.30 Odmor s pogostitvijo in čas za druženje

11.30 – 13.00 Predavanje II. del

13.00 – 13.10 Krajši odmor

13.10 – 14.30 Predavanje III. del s diskusijo

Komu je namenjen

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso in sicer:

projektantom, inženiringom, investitorjem (privatni, javni) kot tudi proizvajalcem gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, vodjem gradenj, nadzornikom, instalaterjem in izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

Reference

»Zelo pozitivno sem presenečena za tako tekoč potek seminarja. Zanimivo, koristno, strokovno, uporabno!«
(Marija Kastelic, EVROMOJSTER d.o.o.)

»Zelo poglobljeno in praktično predstavljen GZ. Priporočam vsem gradbenim podjetjem.«
(Aleš Raztresen, GVT ŠTRAVS d.o.o.)

»Super predavanje s praktičnimi primeri za lažje razumevanje«
(Alenka Čufer, GVT ŠTRAUS d.o.o.)

»Izredno poučno in podkrepljeno s primeri iz prakse. Vse pohvale!«
(PINS IN, d.o.o.)

»Strokovnost predavateljice, primeri iz prakse.«

»Kljub dolgemu uvodu, konkretno, podprto s primeri s prakse.«
(Inteleko d.o.o.)

»Z samo organizacijo in izvedbo seminarja sem zelo zadovoljna. Prav tako je predavateljica temeljila na praktičnih primerih, kar da tudi velik pečat. Gradivo je pripravljeno pregledno in se vidi dejanska sprememba med ZGO-1 in novih GZ.«
(MLC Ljubljana in Občina Kamnik)

»Prijetno s koristnim. Fino, da je manjša skupina.«
(XELLA Porobeton SI d.o.o.)

»Super predavanje, z opisanimi veliko primerov iz prakse.«
(Proarhing d.o.o.)

»Zelo zanimiva tematika in kvalitetno predavanje.«
(Gratel d.o.o.)

»Vsebinsko podprto z veliko praktičnimi primeri in razširjeno tudi na drugo zakonodajo.«
(Komunala Novo mesto d.o.o.)

»Vsebinsko podprto z veliko praktičnimi primeri in razširjeno tudi na drugo zakonodajo.«
(Gradbeništvo V.I.P., d.o.o., Vrhnika)

»Vse O.K. - le nadaljujte s tem! Predvsem pa dobrih in izkušenih predavateljev.«
(Ecopagent d.o.o.)

»Veliko praktičnih primerov in poznavanja zakonodaje predavateljice, seminar naredilo zanimiv in zaskrbljujoč za prihodnost.«
(Tesarstvo Mehlin d.o.o.)

»Predavanje je bilo zanimivo in koristno, pohvalna je strokovnost predavateljice in njeno res široko poznavanje obravnavne vsebine.«
(STIPANIČ SKUPINA)

Interno izobraževanje za JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. in mnenja udeleženk in udeležencev:

»Zelo sem zadovoljen s temo in predavanjem.«

»Zelo strnjen pregled zakona.«

»Zelo dobro.«

»Predavanje ima praktično in uporabno vrednost.«

»Zanimivo, koristno in poučno.«

»Odlično.«

»Prijetno.«

»Pozitivni vtisi, dobro predavanje.«

»Dobro predavanje, jasno in jedrnato.«

»Izobraževanje je bilo koristno in ga bom uporabil tako službeno kot v privatnem življenju.«

»Zadovoljen. Vsebina zanimiva, vključno s pestrim podajanjem znanja predavateljice.«

»Predavanje je bilo strokovno, na n jem sem prejela veliko uporabnih informacij. Gradivo je bilo pregledno.«

»Zanimivo, spremembe so bile podane zelo podrobno.«

»Odlična predstavitev.«

»Pogled skozi uporabnika v praksi.«

Interno izobraževanje za SŽ-ŽGP d.d. in mnenja udeleženk in udeležencev:

»Dobro in hitro predstavljeno.«

»Glede na obširno tematika, strokovno in dovolj strjeno predavanje.«

»Dobra obrazložitev zakona s strani predavateljice.«

»Izčrpne informacije.«

»Poučno.«

»Odlično strnjeno predavanje in hiter pregled zakona.«

»V redu :)«

Ostale reference izvedenih predavanj s prilagojenim programom za posameznega naročnika so:

 • Mestna občina Kranj;
 • Občina Žalec;
 • regija občin Vrhnika, Polhov Gradec, Žiri, Medvode;
 • JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.;
 • Pomgrad d.d.;
 • SŽ-ŽGP d.d.;
 • Elektro Primorska d.d.;
 • Kolektor CGP d.o.o.;
 • Kolektor Koling d.o.o.;
 • CBE d.o.o.;
 • 2eF d.o.o.

Predavatelj/ica

Aleksandra Velkovrh

je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

21.3.2019

Ljubljana

Aleksandra Velkovrh

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.