Seminarji

Napredovanja v plačne razrede 2023

Breda Koren

Namen seminarja

Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede temeljno ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, podrobneje pa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (2), ki določa način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev.

Vsako leto je do 15. novembra treba izpeljati postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje in javnim uslužbencem, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje, do 30. novembra izročiti obvestilo o napredovanju in pisni predlog aneksa h pogodbi o zaposlitvi.

V sklopu našega praktičnega seminarja, ki bo ponovno potekal online po ZOOM, bodo slušatelji seznanjeni s celotnim potekom ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, spoznali bodo praktične primere in elemente, na katere morajo biti pri izvedbi napredovanja pozorni. Odgovorili bomo tudi na vprašanja slušateljev.

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • izdajo potrdila o udeležbi (v obliki PDF na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Iz programa seminarja

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede:

 • Ocenjevanje javnih uslužbencev.
 • Preverjanje pogojev za napredovanje (tek napredovalnega obdobja, število točk…).
 • Druge obveznosti, ki jih ima delodajalec glede napredovanja.
 • Praktični primeri iz prakse.
 • Odgovori na vprašanja udeležencev.

Potek seminarja

Seminar bo potekal ONLINE (preko ZOOM) med 10.00 in 12.00. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Webinar je namenjen vsem, ki so odgovorni za pravilen postopek napredovanja javnih uslužbencev kot tudi vsem ostalim, ki se pri delu srečujejo s tem področjem. Na online seminar vabimo direktorje zavodov, računovodje, kadrovike, knjigovodje ter vse, ki potrebujejo informacije iz predavane tematike.

Vabljeni!

Reference

»Najlepše se zahvaljujem. Izredno sem bila zadovoljna nad izpeljavo seminarja. Zelo strokovno in kvalitetno.«

Predavatelj/ica

Breda Koren

univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

13.11.2023

ONLINE

Breda Koren

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.