Seminarji

Najpomembnejši vidiki zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev - zakonodajalska, davčna in obračunska obravnava

Grega Malec, Irena Kamenščak

Namen seminarja

Temeljni razlog za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je prenos direktive EU v nacionalni pravni red in sicer Direktive (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. Gre za t. i. prenovitveno direktivo, s katero se nadomeščata do sedaj veljavni Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela in Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja. V tem kontekstu velja izpostaviti ureditev nove »EU« sheme pripravništev, s strani državljanov tretjih držav z ustrezno izobrazbo (višje ali visokošolska izobrazba).  

Potrjene spremembe ZZSDT s strani DZ konec meseca marca 2021 so:

 • v zvezi z zaposlovanjem tujcev neposredno iz evidence brezposelnih oseb zaradi ugotovljenih zlorab sistema v praksi (delodajalci po 9 mesecih svoje delavce odpuščajo, po treh mesecih pa spet zaposlijo), vlada RS ocenjuje, da je tovrstna praksa »optimizacije stroškov« s stani delodajalcev v času, ko ni »sezone« neupravičena in predlaga dopolnitev, da olajšava pri zaposlovanju iz evidence brezposelnih oseb brez preverjanja pogojev iz prvega odstavka 17. člena velja le za tista podjetja, ki v zadnjih štirih mesecih pred to zaposlitvijo niso odpuščala iz poslovnih razlogov;

 • na novo se določa možnost umika soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo v primeru dalj časa trajajočega obdobja, ko tujec ni vključen v sistem socialnega zavarovanja na podlagi svojega dela (6 mesecev);

 • na novo se med razloge za izrek stranske sankcije prepovedi zaposlovanja tujcev določa nekatere, ključne, kršitve zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu delavcev ter kršitve določb zakona, ki ureja trg dela v zvezi z nezakonitim posojanjem delovne sile.

V davčnem delu predavanja vam bomo predstavili bistvena pravila glede davčnega rezidentskega statusa ter opozorili na posebnosti pri pripravi obračuna plač tujcem.

Iz programa seminarja

Vidik opravljanja gospodarske dejavnosti in vidik spoštovanja administrativnih zahtev (g. Grega Malec):

 • Splošni pregled sistema zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev z vsemi naknadnimi spremembami. 

 • Postopek pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

 • Predstavitev pogojev in obveznosti tujcev in delodajalcev v postopku pridobitve različnih vrst dovoljenj za prebivanje in delo – glede na namen prebivanja.

 • Vrste soglasij in dovoljenje za sezonsko delo.

 • Delo tujcev, ki v RS ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

 • Zaposlovanje državljanov tretjih držav  na podlagi bilateralnih sporazumov.

 • Brexit.

Zaposlovanje tujcev in davki (ga. Irena Kamenščak):

1. Status davčnega rezidenta / nerezidenta:

 • pravila ZDoh-2,
 • pravila konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju,
 • postopek ureditve statusa.

2. Izplačila tujcem in slovenska davčna številka.

3. Tujec – davčni rezident Slovenije:

 • pravila obračuna plače,
 • prikaz obračuna plače.

4. Tujec – davčni nerezident Slovenije:

 • pravila obračuna plače,
 • prikaz obračuna plače .

Vprašanja v zvezi s predavano tematiko so zelo zaželjena pred izvedbo, ki jih lahko posredujete ob prijavi ali jih pošljete na larisa.berginc@dashofer.si

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi (na željo udeleženca, ki jo navede ob prijavi).

Cena za udeležbo preko on-line vključuje:

 • pdf gradivo,
 • potrdilo o sodelovanju v on-line predavanju (na željo udeleženca, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Navedeni popusti ne veljajo za webinarje. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri dni pred izvedbo webinarja/seminarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Potek seminarja

Seminar bo potekal preko ZOOM-a, med 9. in 13.00 uro. Mesta na webinarju so omejena!

 • Zaradi epidemije v državi trenutno ne izvajamo predavanja z udeležbo.

Za udeležbo preko on-line prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, boste prejeli posnetek predavanja v kolikor bo na voljo, ali bili povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Na seminar, ki bo potekal na daljavo, preko on-line prenosa vabimo delodajalce, nevladne organizacije, organe državne uprave ter vse, ki so  kakorkoli zainteresirani za področje ZZSDT in imajo pri svoji dejavnosti opravka z zaposlovanjem tujcev.

Vabljeni!

Predavatelj/ica

Grega Malec

je strokovnjak za delovne migracije, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja…

Več delavnic tega predavatelja

Irena Kamenščak

univ. dipl. prav., davčna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

18.6.2021

ONLINE

Grega Malec, Irena Kamenščak

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.