Seminarji

Nadzor nad gradnjo, rekonstrukcijo objektov in pri izvedbi vzdrževalnih del

Aleksandra Velkovrh

Namen seminarja

Gradbeni zakon (GZ-1) se je pričel uporabljati junija 2022, poleg pa sta bila sprejeta tudi dva podzakonska predpisa, ki podrobneje urejata vrste objektov, klasifikacijo objektov, manjše rekonstrukcije in vrste vzdrževalnih del ter pogoje za postavitev začasnih objektov.

Pomembno:

 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) predpisuje pogoje za opravljanje dejavnosti nadzora, kdo so pooblaščeni strokovnjaki, ki jih določa novi GZ-1.
 • Investitor ima dolžnost in pravico zagotoviti nadzor gradnje svojega objekta, zato udeležbo še posebej priporočamo investitorjem in njihovim pooblaščencem.

Iz programa seminarja

1. Nadzor z vidika naročnika:

 • Obveznosti investitorjev kot naročnika glede zagotavljanja nadzora pri investicijah
 • Nadzor nad vzdrževalnimi deli
 • Preveritev izpolnjevanje pogojev za nadzornika in osebe, ki opravljajo nadzor
 • Izključevanja udeležencev pri graditvi objektov,
 • Pogodba o nadzoru
 • Pravice investitorja do nadzornika; ali naočniku odgovora firma nadzornika ali oseba, ki izvaja nadzor
 • Vrste nadzora:
  • gradbeni nadzor, ki ga mora zagotovi investitor,
  • kaj pomeni razširjeni gradbeni nadzor, katere obveznosti niso predpisane in se lahko določijo s pogodbo,
  • inšpekcijski nadzor.
 • Obveznosti naročnika do nadzornika
 • Obveznosti nadzornika do naročnika
 • Predpisane obveznosti izvajalca

2. Nadzor nad gradnjo po določbah GZ:

 • Firma kot nadzornik
 • Osebe, ki opravljajo nadzor: pooblaščeni inženirji, nadzorni inženirji, pooblaščeni arhitekti
 • Vodja nadzora
 • Kako preveriti kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje in kdaj ne?
 • Novo - nadzor izpolnjevanja pogojev za izvajalce in podizvajalce
 • Strokovne vsebine (izpolnjevanje bistvenih zahtev, uporaba standardov, gradbeni in drugi proizvodi, izjave o lastnostih in izjave ES o skladnosti, certifikati);
 • Pravice nadzornika do izvajalca,
 • Naloge nadzornika,
 • Naloge vodje nadzora
 • Nadzor pri gradnji za lastne potrebe
 • Izjave nadzornika in vodje nadzora po končanju gradnje,
 • NOVO - izjave pooblaščenih strokovnjakov pri legalizacijah in uporabnih dovoljenjih
 • Najpogostejše napake s priporočili

3. Prekrškovna odgovornost nadzornika

4. Kazenska odgovornost nadzornika

5. Odškodninska odgovornost nadzornika

Med in po seminarju bo možnost krajših individualnih posvetov.

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Po opravljenem dogodku moramo organizatorji na IZS dostaviti zbirni seznam – listo prisotnosti pasivnih udeležencev, katera mora vsebovati imena in priimke pooblaščenih in nadzornih inženirjev, njihove identifikacijske številke IZS ter lastnoročne podpise oz. poslati potrdilo, da so se navedeni člani na seznamu udeležili spletnega izobraževanja in tako poslušali celotno spletno izobraževanje. Dokumentacijo je potrebno dostaviti po e-pošti v roku 14 dni od izvedbe dogodka, zato vas prosimo, da vašo identifikacijsko številko javite že ob prijavi. Sicer pa ob zahvali, ki jo pošljemo zaključenem seminarju.

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Priznanje kreditnih točk s strani ZAPS

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke - sklop A (Zakonodaja in standardi).

Kreditne točke bodo vnešene na podlagi poslanega seznama z naše strani, tako da udeleženci ne rabite ničesar pošiljati na ZAPS. Prosimo vas, da nam vašo identifikacijsko številko ZAPS javite že ob prijavi.

Cena z udeležbo vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Cena online izvedbe vključuje:

 • PDF gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico,
 • strokovne in konkretne nasvete,
 • PDF potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo in online - preko ZOOM), med 12.00 in 15.00 uro. Tekom predavanja naredimo 15 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na izvedbi ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, naročnikom in nadzornikom, osebam, ki izvajajo nadzor, pa tudi odgovornim osebam projektantskih, izvajalskih in nadzornih podjetij, vodjem projekta, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

Predavatelj/ica

Aleksandra Velkovrh

je poleg gradbene izobrazbe končala še podiplomski specialistični študij na Fakulteti za upravo s področja gradbenega inšpiciranja z aktualno problematiko uvajanja ZGO-1. Leta 2004 si je z nazivom Specialist javne uprave pridobila znanje glede vodenja ter opravljanja najbolj zahtevnih nalog v državni upravi. Je avtorica številnih strokovnih člankov…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

18.12.2023

ONLINE

Aleksandra Velkovrh

18.12.2023

Ljubljana

Aleksandra Velkovrh

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.