Seminarji

Letno poročilo za leto 2020 v javnem sektorju vezano na aktualno zakonodajno

Majda Gominšek

Namen seminarja

Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem kot na računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2020.

Zaključevanje leta bo tokrat posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na evidentiranje državne pomoči v javnem sektorju zaradi Covid 19 v skladu z mega zakoni (1 do 8)! Posebna pozornost bo posebnostim obračunov, ki ga prinaša PKP 8 za javni sektor.

Leto 2020 je prineslo številne spremembe pri obračun plač, dodatkov, delovne uspešnosti, refundacij, napredovanj, … Zakonodaja se spreminja glede čakanja na domu, dela od doma, boleznine, ... Gre za posebnosti pri obračunu plač za javni sektor po času epidemije in ponovne razglasitve epidemije, na tem področju pa je kar nekaj nejasnosti. S 1.7.2020 se je vrnila redna delovna uspešnost za javne uslužbence, s 1.1.2021 pa imamo nov sistem obračuvanja minimalne plače. Torej gre za veliko novosti, ki jih bomo v okviru predavanja obdelali in odgovorili na vprašanja.

Predstavljene bodo torej vse posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, z udeležbo v dvorani kot tudi izvedbo preko on-line prenosa. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na seminarju. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na on-line izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Iz programa seminarja

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri:

 • Bilanca stanja;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka;
 • Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega);
 • Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov.

2. Davčni obračun:

 • Davčno priznani prihodki;
 • Delno priznani odhodki;
 • Davčne olajšave;
 • Druge posebnosti davčnega obračuna- Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javne zavode (109/07 in 68/09).

3. Priprave na letno poročilo:

 • Pomen in namen inventurnega elaborata;
 • Vsebina letnega poročila;
 • Priloge k letnemu poročilu;
 • Razkritja v letnem poročilu;
 • Sprejem in potrditev letnega poročila.

4. Izjava o notranji reviziji:

 • Vsebina in pomen izjave;
 • Odgovornosti za pripravo izjave;
 • Pristop k pripravi izjave.

5. Vse aktualnost in novosti --> Poudarek na posebnostih obračunov, ki ga je prinesel PKP 8 za javni sektor (dodatki in tudi obračuni v primeru višje sile, karantene, vlaganje rek obrazcev in refundacijskih zahtevkov) in kaj vodimo še glede na PKP 7.

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi (na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Cena on-line izvedbe vključuje:

 • pdf gradivo,
 • potrdilo o sodelovanju v on-line predavanju (na željo prijavljenega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo 15 % popust pri udeležbi na nekaterih seminarjih/webinarjih v okviru Centra za izobraževanje, kar je razvidno pri objavi posameznega izobraževanja (izključujejo se le nekateri webinarji in več-dnevne šole). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri dni pred izvedbo webinarja/seminarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Komu je namenjen

Seminar je namenjen računovodjem zaposlenim v javnem sektorju. Prav posebej pa udeležbo priporočamo računovodjem, ki prihajajo iz gospodarstva v javni sektor ter se želijo seznaniti s posebnostmi računovodenja v negospodarstvu.

Potek seminarja

Webinar bo potekal med 9.00 in 12.00 uro. Tekom predavanja naredimo 15 min pavzo. Število mest je omejeno!

 • V času epidemije ne izvajamo predavanj z udeležbo.

Za udeležbo preko on-line potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, boste povabljeni na ponovitev seminarja, ali boste prejeli posnetek predavanja, v kolikor bo na voljo.

Vsa navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Predavatelj/ica

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

12.2.2021

V živo prek spleta

Majda Gominšek

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.