Seminarji

Knjiženje od A do Ž za kmeta

Majda Strel

Vse kar morate vedeti pri knjiženju v knjigovodstvu za kmečko gospodinjstvo

Namen seminarja

Vse kar morate vedeti pri knjiženju v knjigovodstvu za kmečko gospodinjstvo

Pripravljamo praktično delavnico, kjer bomo na praktičnih primerih pripravili poglobljeno delavnico razumevanja in knjiženja  poslovnih dogodkov, ki se zgodijo na kmečkem gospodinjstvu.

Iz programa seminarja

 1. Priprava otvoritvene bilance za kmečko gospodinjstvo

 2. Dolgoročna sredstva: pregledali bomo posebnosti, določili metodo vrednotenja, priznane stopnje amortizacije ter na primerih knjižili
  - nakup OOS
  - nakup zemljišča
  - zakup zemljišča
  - dograditev, adaptacijo in vzdrževanje nepremičnine
 1. Kratkoročna sredstva: pregledali posebnosti ter se preko primere knjiženja dotaknili
  - denarnih sredstev
  -  kupcev in drugih terjatev
  - terjatev za neposredna plačila (subvencij),
  - obdelali razmejitve
  - knjižili plačevanje akontacij dohodnine 
 1. Kratkoročne obveznosti: knjižili primere povezane z
  - obveznostmi do dobaviteljev
  - obveznosti do države za prispevke in davke
  - posebej obravnavali dogodke na kontih 267
  - kratkoročna posojila
  - negativna stanja na TRR
  - pasivne razmejitve
  - knjiženje obveznosti za plačilo dohodnine ob zaključnem obračunu 
 1. Zaloge: pregledali bomo posebnosti ter metodo vrednotenja, knjižili pa
  - nakup materiala, gnojil, krmil, FFS,
  - nakup embalaže 
 1. Stroški: kaj je v povezavi s stroški posebnost pri kmetih,
  - posebnosti pri evidentiranju porabe materiala v dopolnilni dejavnosti
  - obračun stroškov za nosilca kmečkega gospodinjstva
  - obračun stroškov za člane kmečkega gospodinjstva 
 1. Zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov: obravnavali razlike med posameznimi metodami obračuna proizvodnje
  - knjižili bomo preobražanje bioloških sredstev ter
  - obravnavali učinke preobražanja sredstev  ter vpliva na izkaze 
 1. Odhodki: posebnosti ter knjižbe povezane z
  - obračun obresti od posojil banke
  - obračun obresti od leasing pogodb
  - kakšno vlogo imata konta 700 in 704 
 1. Prihodki: posebnosti v vezi prihodkov za kmečko gospodinjstvo ter opravili knjižbe za
   - prihodke iz rednega poslovanja
  - prihodki iz naslova prejetih neposrednih plačil (subvencij)
  - finančni prihodki
  - drugi prihodki, tudi iz naslova nepovratnih sredstev 
 1. Razred 9:
  - začetni kapital
  - pretoki denarnih sredstev
  - konto 935, zaključevanje poslovnega leta, kam s stanji na tem računu
  - dolgoročna posojil, leasing pogodbe
  - konto 966 in nepovratna sredstva 
 1. Za zaključek pa še
  - izven bilančna sredstva, kdaj jih knjižimo, zakaj je to pomembno
  - izdelava sklepov za zavezanca 
 1. Odgovori na vprašanja udeležencev.

Cena z udeležbo vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori,
 • posvetovanje s predavateljema,
 • strokovne in konkretne nasvete ter
 • izdajo potrdila/certifikata o pridobljenem znanju (v obliki PDF).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in večdnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminar
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
 • Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe.

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

 

Potek seminarja

Seminar bo potekal z udeležbo, v dvorani (na lokaciji založbe Verlag Dashöfer) med 9.00 in 12.00. Mesta na izvedbi so omejena!

Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bosta predavatelja sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Reference

S seminarjev in predavateljico ga. Majdo sem bila zadovoljna. Snov je podajala razločno in strokovno s poudarkom na praktičnih primerih. Odgovorila je tudi na vsa zastavljena vprašanja. Osvežila sem svoje znanje in ga še dopolnila. Všeč mi je, da je manjša skupina s prijetnim in sproščenim vzdušjem, ter se bolj posvetimo problematiki. Pozitivni vtisi tudi glede organizacije. Hvala za trud. (Lidija)

Predavatelj/ica

Majda StrelMajda STREL, svetovalka in predavateljica, predvsem pa praktik, ki že vrsto let skrbi za urejeno knjigovodstvo za družbe, samostojne podjetnike, predvsem pa za kmete. Odlika predavateljice je v tem, da k problemu pristopa predvsem praktično, dileme rešuje na konkretnih primerih iz prakse.

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

9.7.2024

Ljubljana

Majda Strel

22.8.2024

Ljubljana

Majda Strel

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.