Seminarji

Varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju

Maja Brajnik

Namen seminarja

Uredba GDPR se neposredno uporablja že skoraj leto dni - od 25. maja 2018. Če ste med tistimi, ki do sedaj še niste uspeli uskladiti svojega poslovanja z novimi pravili, je sedaj skrajni čas, saj zadnji predlog ZVOP-2 (iz marca 2019) napoveduje, da bo nov zakon uveljavljen v začetku leta 2020!

Trenutno smo še v obdobju 'pravne praznine', ko zaradi odsotnosti pravne podlage v nacionalni zakonodaji naš nadzorni organ – Informacijski pooblaščenec ne more izrekati kazenskih sankcij. Ampak po napovedih Ministrstva za pravosodje bo to obdobje trajalo le še nekaj (pre)kratkih mesecev.

Kaj se torej spreminja na področju varstva osebnih podatkov v javnem sektorju?

O Uredbi GDPR je bilo že veliko povedanega. Nove obveznosti iz Uredbe GDPR vplivajo na čisto vsako organizacijo javnega sektorja, saj se spreminjajo obstoječi instituti, h katerim ste bili zavezani že na podlagi ZVOP-1 (npr. nadomestitev katalog zbirk osebnih podatkov z evidencami dejavnosti obdelave) ter hkrati uvajajo povsem novi, obvezni instituti (npr. DPO, ocene učinkov) itd.

Izgovora za posamezne organe oz. institucije javnega sektorja torej ni! Vsebina uredbe je že dolgo znana – sedaj pa se bo potrebno seznaniti in v delovanje vpeljati še dodatne obveznosti, ki izhajajo iz predloga ZVOP-2, ki bo uveljavljen že julija letos.

Med večjimi izzivi javnega sektorja pri uvajanju novih določil Uredbe GDPR, je zagotovo institut pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki jo mora imenovati vsaka organizacija javnega sektorja (razen sodišč, kadar delujejo kot sodni organ). Ob odsotnosti konkretnejših določil ter prakse v zvezi s tem, se v tem obdobju do uveljavitve ZVOP-2 organizacije javnega sektorja poslužujejo začasnih rešitev, potrebno pa je razmišljati tudi za naprej. Ker gre za popolnoma nov institut z mnogimi posebnostmi, se je treba usposobitve notranjega ali angažiranja zunanjega DPO lotiti pametno.

V praksi se zaznava, da so nove obveznosti iz Uredbe GDPR težje razumljive in da jih je ob odsotnosti poglobljenega poznavanja izjemno težko učinkovito in pravilno konkretizirati ter vpeljati v poslovanje, zato je glavni cilj izobraževanja udeležencem približati področje varstva osebnih podatkov do te mere, da bodo razumeli katere aktivnosti morajo izvesti in zakaj so le-te potrebne in pomembne. Odkar se je pričela Uredba GDPR uporabljati je nastalo že veliko dobrih in slabih praks upoštevanja obveznosti, ki izhajajo iz novih predpisov.

Zavedati se je potrebno, da implementacija obveznosti iz Uredbe GDPR in ZVOP-2 ne bo možna v enem koraku, temveč bo potrebna sistematična prilagoditev poslovanja posamezne družbe, za kar pa je potrebno pridobiti jasna in konkretna navodila.

Na posvetu, ki ga bo vodila pravnica ter skrbnica osebnih podatkov z bogatimi praktičnimi izkušnjami, bodo predstavljena vsa ključna področja in vprašanja, v katera je Uredba GDPR posegla. Na izobraževanju bodo predstavljena najpogostejša vprašanja iz prakse, na način, da bodo udeleženci dobili jasno sliko o njihovih obveznostih. S temi informacijami bodo organizacije oz. institucije javnega sektorja lahko uskladile svoje poslovanje z novimi predpisi.

Iz programa seminarja

Na izobraževanju bomo med drugim:

 • preverili kaj se je z Uredbo GDPR dejansko spremenilo in kakšne spremembe predvideva predlog ZVOP-2,
 • opredelili ključne akte, ki so nujno potrebni, da lahko poslovanje poteka skladno z določili Uredbe GDPR in si pogledali praktične primere,
 • razmejili obveznosti upravljavcev in obdelovalcev,
 • razjasnili primerne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov javnem sektorju in jih podkrepili s primeri iz prakse,
 • obravnavali pravice posameznikov na podlagi določil Uredbe GDPR,
 • preverili in konkretizirali obvezne sestavine pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in
 • pripravili nabor ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov – določili tudi ukrepe, ki jih lahko v svoje poslovanje vpelje vsak upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov ne glede na velikost,
 • obravnavali novosti po Uredbi GDPR – pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO), ocena učinka, evidenca dejavnosti obdelave in
 • preverili, kakšne so pristojnosti Informacijskega pooblaščenca RS, kako izgleda pregled na sedežu organizacije in na katera vprašanje moramo znati nadzorniku podati odgovor.

Zaželjena je aktivna udeležba s primeri iz prakse.

Vaša vprašanja ali dileme lahko predhodno pošljete na mail naslov larisa.berginc@dashofer.si ali jih vključite pod prijavo – OPOMBE. Vsa prejeta vprašanja bodo posredovana predavateljici, odgovore pa boste prejeli na seminarju.

Vsebinoizobraževanja lahko pripravimotudi za interno izvedbo, na vašem sedežu ali vam ponudimo prostore, ki so na voljo našim izvedbam, zato se z veseljem odzovemo vašemu povpraševanju, ki ga lahko pošljete na larisa.berginc@dashofer.si.

Cena vključuje:

• gradivo,
• jutranjo kavico,
• pogostitev med odmori in
• potrdilo o udeležbi.

Pomembno:

 • Naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje.
 • Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust.

Ponujeni popusti na ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne ustrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Potek seminarja

08.45 - 09.00 Prihod udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi

09.00 - 11.00 Predavanje I. del

11.00 - 11.30 Odmor s pogostitvijo in priložnost za druženje

​11.30 - 13.30 Predavanje II. del

Komu je namenjen

Posvet je namenjen zaposlenim v javnem sektorju (šolah, vrtcih, knjižnicah, občinah, zdravstvenih zavodih, upravnih enotah itd.), ki so v posameznem organu ali instituciji javnega sektorja zadolžene za skladnost delovanja oz. se pri svojem delu srečujejo z osebnimi podatki (npr. pravniki, kadroviki, referenti, računovodje, poslovni sekretarji…).

Reference

»Majhno število udeležencev, možnost zastavljanja vprašanj, pogovor, navedba različnih primerov.«
(Nina Laloš, Gasilska Brigada Ljubljana)

»Pohvalila bi predavateljico, ki je zelo izčrpno predavala na to temo in bila pripravljena odgovarjati na vsa naša vprašanja.«
(Vrtec Kočevje)

»Na seminarju sem izvedela veliko koristnega. Bilo je zanimivo in nadzorno predstavljeno. Vse pohvale!«
(VVZ Kočevje)

»Izobraževanje je bilo zanimivo, poučno in sproščeno.«
(UE Ruše)

»Zelo jasno in prijetno predavanje. Prejela sem odgovore na vsa vprašanja.«
(OŠ Ledina)

»Strokovno, jasno, jedrnato, zanimivo in podkrepljeno s praktičnimi primeri.«
(UE Ruše)

»Zelo jasna podanost vsebine.«
(Knjižnica Dravograd)

»Dobra predstavitev Uredbe in predloga ZVOP-2.«

»Super predavanje«
(Zdravstveni dom Ljubljana)

»Časovno ravno prav, pogostitev odlična, prostor ustrezen, vsebina zanimiva.«
(ZD Ljubljana)

»Konkretni, praktični napotki.«
(CTK Univerze v Ljubljani)

»Vsebinsko dobro in jedrnato.«
(Občina Duplek)

Interno izobraževanje Varstvo osebnih podatkov v izobraževalnih institucijah:

»Bilo je zelo prijetno, predvsem mi je bilo všeč, da je bila strokovna tema predstavljena sistematično, konkretno s poudarkom na naši dejavnosti.«

»Aktualna vsebina je bila posredovana odlično, z velikim posluhom za potrebe slušateljev. Obe predavateljici sta zanimivo, sroščeno in strokovno posredovali vsebino. Odlično!«

»Dobra organizacija, zanimiva tema - novosti.«

»Posredovanje je bilo strokovno in predstavljeno na konkretnih primerih.«

»Predavanje je bilo dinamično, sistematično, podkrepljeno z mnogimi primeri.«

»Suveren nastop in podajanje vsebina obeh predavateljic. Tudi odgovori na vprašanja so bili podani suvereno in strokovno.«

Predavatelj/ica

Maja Brajnik

je pravnica, ki se že od začetka svoje kariere ukvarja z delovnopravnim svetovanjem delodajalcem, jim pomaga pri pripravi delovnopravnih dokumentov in izvedbi zahtevnejših postopkov. V teh letih je pridobila številne izkušnje z razlago in iskanjem kreativnih rešitev v mejah delovnopravne zakonodaje, osvojila specifike različnih dejavnosti…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

20.4.2020

Ljubljana

Maja Brajnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.