Seminarji

Izvršba

Dida Volk univ. dipl. prav.

Namen seminarja

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi on-line. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na on-line izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

»S predstavitvijo interventne zakonodaje, ki vpliva na izvršilni postopek.«

Z interventnimi zakoni je Vlada RS posegla tudi na področje izvršbe in sicer predvsem v delu zaščite dolžnikovega socialnega položaja, kar pa ima posledice na upnikov položaj. Primerno (tudi) za ne-pravnike !!!

Tako so iz izvršbe izvzeti vsi prejemki, ki jih bodo upravičenci prejeli na podlagi  zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije.

Poleg tega so bile vse izvršbe odložene od 11. aprila do vključno 31. maja 2020, kar pomeni, da se s 1. junijem 2020 izvršilni postopki nadaljujejo!!!

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo - tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno širše znanje, tako pravil postopka, kot tudi ostalih pravnih in strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo v izvršilnem postopku.

Zato bomo na delavnici odgovorili na nekatera najpogostejša vprašanja ter na nova »protikorona« vprašanja udeležencev:

 • Kako je s poslovanjem sodišč in izvršilnih oddelkov od preklica epidemije dalje?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve in kakšna so pravila zastaranja? Ali so zastaralni roki med epidemijo sploh tekli?
 • Kaj moram vedeti o izvršilnih stroških?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kdaj uporabim možnost, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj mi ta možnost prinaša?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Kako pravilno uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kaj mi ta postopek prinaša?
 • V kakšnem obsegu je delodajalec (tudi organizacija za plačilni promet) dolžan izvršiti sklep o izvršbi? Kako je s prejemki, prejetimi na podlagi interventne zakonodaje?
 • Kaj za upnika pomeni odlog izvršbe na podlagi interventnega zakona in kdaj se izvršba spet nadaljuje?

UDELEŽENCI BOSTE PREJELI tudi:

 • VZOREC DOPISA ZA POIZVEDBE o dolžnikovem premoženju – s strokovnimi pojasnili.
 • VZOREC PREDLOGA ZA IZVRŠBO NA PODLAGI IZVRŠILNEGA NASLOVA – s strokovnimi pojasnili.
 • ČLANKE PREDAVATELJICE : Izvršba na plačo po Novelah ZIZ-J in ZIZ-K, Upnikov umik predloga za izvršbo, Vpliv interventne zakonodaje na izvršilne postopke.

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, fizično izvedbo kot tudi on-line. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na izvedbi seminarja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na on-line izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Iz programa seminarja

 • Zgradba izvršilnega postopka - dovolilni del, izvršilni del
 • Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju
  • natančen katalog podatkov,
  • razširjen krog zavezancev za dajanje podatkov,
  • pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika,
  • novosti Novele ZIZ-L pri institutu seznama dolžnikovega premoženja
 • Predlog za izvršbo
  • razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine,
  • identifikacijski podatki o upniku in dolžniku
 • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – COVL
 • Izpolnjevanje elektronskega obrazca predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – s strokovnimi pojasnili
  • vložitev predloga,
  • sodna taksa,
  • sklep o izvršbi in pravnomočnost sklepa o izvršbi,
  • ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ (novosti Novele ZIZ-L),
  • plačilo dolžnika …
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi VL
  • »obrazloženost« ugovora,
  • nadaljevanje postopka na pravdi …
 • Pravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi VL
  • odstop zadev na posamezna okrajna sodišča,
  • postopek izvršbe
  • odlog izvršbe na predlog upnika, dolžnika, tretjega ter na podlagi interventnega zakona (ZIUZEOP)
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova
  • posebnosti predloga (novosti Novele ZIZ-L),
  • priloge predloga (strokovna pojasnila k vzorcu predloga…)
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom
  • pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ,
  • vložitev predloga do konca postopka …
 • Izvršba na denarno terjatev – s posebnostmi izvršbe na plačo, dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet
  • izvzetje in omejitve izvršbe (izvzetje prejemkov na podlagi ZIUZEOP),
  • pravila vrstnega reda izvršitve in obseg izvršitve sklepov o izvršbi,
  • ustavitev izvršbe v primeru nerubljivih prejemkov
  • posebnosti upravne izplačilne prepovedi (ali ZIUZEOP vpliva nanjo?)

Vabljeni!

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi (na željo udeleženega, ki jo navede ob prijavi).

Cena za udeležbo preko on-line vključuje:

 • pdf gradivo,
 • potrdilo o sodelovanju v on-line izobraževanju (na željo udeleženega, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na nekaterih seminarjih/webinarjih v okviru Centra za izobraževanje (izključujejo se le nekateri webinarji in več-dnevne šole). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje dva dni pred izvedbo webinarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Komu je namenjen

Na izobraževanje toplo vabimo vse tiste, ki se redno ukvarjate s področjem izvršbe ali ste to delo prevzeli šele pred kratkim. Dobrodošli tako udeleženci iz privatnega kot tudi javnega sektorja.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (oba tipa izvedbe), med 9. in 13. uro (vmes naredimo 15 min odmor). 

Za online udeležbo potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, boste prejeli posnetek predavanja, ki vam bo na voljo za ogled 3 dni po izvedbi webinarja.

Vsa navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Tekom webinarja ali seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavatelj sproti podal odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Predavatelj/ica

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

12.11.2020

V živo prek spleta

Dida Volk univ. dipl. prav.

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.