On-Line konferenca

Davčne in delovno-pravne rešitve COVID-19 krize ter značilnosti TRETJEGA PAKETA POMOČI

Simona Štravs, Mag. Dejan Petkovič

Namen seminarja

Zakaj vam bo koristila udeležba?

 • dobili boste celovit pregled nad sprejeto (veljavno) "COVID-19" zakonodajo s poudarkom na novostih ter popravkih, ki jih bo prinesel tudi tretji megakoronski paket in ki vplivajo na operativne naloge, ki so domena računovodstev, kadrovnikov…
 • spoznali boste prakso pri odrejanju vsebin delovnih razmerij, izplačilu plač, nadomestil, kriznih dodatkov ipd. za čas trajanja epidemije in po njej
 • prejeli boste napotke oz. priporočila, kaj storiti  za boljšo likvidnost
 • spoznali boste prihajajoče zakonske spremembe, ki so še na vidiku in naj bi reševale "krizo po krizi"

Iz programa seminarja

1) Kratek pregled "COVID-19" zakonodaje

 • Aktualno: na katera določila ZIUPPP, ZIUZEOP, ZIUZEOP-A, ZIUOPOK in podzakonskih aktov biti pozoren in katera bodo še veljala po 31.5.2020 (shematski prikaz)
 • posledice za davčne zavezance, če so uveljavili ugodnosti po vseh treh zakonih in bodo ugotovili, da konec leta ne bodo izpolnjevali pogojev, kaj narediti in kdaj poročati FURS,
 • kako brati pogoj 10 % znižanja prihodkov zaradi COVID zdravstvene krize,
 • (davčni) položaj družb, ki bodo prenehale zaradi nezmožnosti izhoda iz plačilne nesposobnosti,
 • položaj velikih slovenskih družb, ki bodo (ali so) dosegle gornji limit državne pomoči.

2) Delovna razmerja v luči trenutnih razmer – pravni, davčni in računovodski vidik

 • odpovedi pogodb zaradi poslovnih razlogov - pravni vidik po ZDR-1 (kaj mora vsebovati odpoved,  vsebina, roki, kako se jo vroči, tudi detektivi, če jo noče delavec prevzeti, delovna doba, ...)
 • davčni vidik odpravnin pri prenehanju zaposlitev za določen čas in prenehanj iz poslovnih razlogov,
 • prenehanje zaposlitve in odpravnina v stečajnem postopku, postopku prisilne likvidacije ali v primeru potrjene prisilne poravnave,
 • delna odpravnina in odpoved pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih delovnih pogojev in posledice, kaj v primeru skrajšanega delovnega časa,
 • posledice za d.o.o., če odpove delavcem pogodbe, do sedaj pa je d.o.o. prejemal  podporo države,
 • predvidevanja glede nadzorovanja čakanja na delo,
 • računovodska obravnava vseh vrst pomoči.

3) Tretji paket pomoči

 • Aktualno: delovna razmerja in finančne ugodnosti podjetjem - dileme subvencioniranja krajšega delovnega časa, možnosti nadaljnjega čakanja na delo tudi po 1.6.2020 in drugi ukrepi za ohranjanje dejavnosti panog.

4) Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev, ki jih lahko pošljete tudi vnaprej na email: tatjana.kert@dashofer.si.

Cena vključuje gradivo in potrdilo o udeležbi.

Pomembno: 

 • Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam nudimo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.
 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje dva delovna dneva pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

V sodelovanju z Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) smo pripravili posebno paketno ponudbo "SEMINAR + HELP DAVKI ZDSS". Cena paketa: 277€ + DDV. 

HELP DAVKI ZDSS zajema individualni VIDEO konferenčni klic v obsegu do 30 minut, ki vključuje podajo konkretne rešitve za vašo situacijo, po potrebi tudi v pisni obliki do max. 1 A4 strani. Hkrati z naročilom paketa pridobite status pridruženega člana ZDSS za obdobje enega leta ter pomoč - svetovanje v zvezi z uveljavljanjem t.i. KORONA zakonodaje. 

Potek seminarja

09.00 - 10.30 Predavanje + diskusija I. del 
10.30 - 10.45 Krajši odmor
10.45 - 12.00 Predavanje + diskusija II. del 
12.00 - 12.30 Odmor
12.30 - 14.00 Predavanje + diskusija III. del

Komu je namenjen

Na praktično zasnovano online konferenco, kjer bosta predavatelja odgovarjala tudi na vaša vprašanja, vabimo računovodje, kadrovike, davčne in pravne svetovalce, direktorje ter druge zainteresirane odgovorne osebe v podjetjih.

Predavatelj/ica

Simona Štravs

je univerzitetna diplomirana pravnica in davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev (ZDS). Je direktorica podjetja DEPS consulting d. o. o. ter je bila dolgoletna predsednica Zbornice davčnih svetovalcev. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih…

Več delavnic tega predavatelja

Mag. Dejan Petkovič

samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

4.6.2020

HELP davki ZDSS paket

Simona Štravs, Mag. Dejan Petkovič

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.