Koledar seminarjev 12/2009

02. 12. 2009

v tokratnem breplačniku Vas prijazno vabimo na izobraževanja, ki se jim lahko pridružite še v tem letu in tako koristno izkoristite zadnje dneve leta, ki tako pospešeno hitijo mimo nas. Nismo pa pozabili tudi na aktiven začetek novega leta ...

Že v naslednjem tednu se lahko pridružite edinstvenemu dvodnevnemu seminarju Računovodske in davčne rešitve za gradbena podjetja. Namen seminarja je prikazati posebnosti gradbene dejavnosti v računovodskih in davčnih evidencah ter poročilih. Seminarju se bo pridružil sijajen kolektiv predavateljev!

V novem letu pa pozornost posvečamo predvsem DDV spremembam in poročanju davčnemu organu. Na praktičnem seminarju Praktični koncentrat sprememb DDV bodo predstavljene aktualne novosti s poudarkom na praktičnih primerih. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z obračunavanjem davka na dodano vrednost in želijo spoznati novosti na tem področju oz. odpraviti nejasnosti, s katerimi se srečujejo v praksi.

Računovodske strokovnjake, poslovodstva podjetij, davčne svetovalce, revizorje, analitike, bančnike pa vabimo na seminar Slabitev sredstev v času gospodarske krize, kjer vam bomo najprej predstavili teoretične podlage za slabitev sredstev, ki jih najdemo v okviru posameznih računovodskih standardov. Opozorili bomo na določbe mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki jih morajo v povezavi s slabitvijo sredstev upoštevati tudi uporabniki SRS. Vljudno vabljeni!

Na področju javnega sektorja je napovedanih vedno več zakonskih sprememb in sodelovanja z zasebnim sektorjem, zato bo računovodenje tudi v javnem sektorju vedno bolj pomembno. Pripravljalce in/ali bralce računovodskih izkazov želimo seznaniti z novostimi, problemi in tveganji pri sestavi računovodskih izkazov, zato smo za Vas pripravili seminar Priprava računovodskih izkazov v javnem sektorju, ki se mu lahko pridružite na ponovitvi seminarja.

Priprava računovodskih izkazov v javnem sektorju

Uspešnejše poslovanje, varčevanje in prilagajanje kriznim razmeram je vse bolj potrebno tudi v javnem sektorju. Na seminarju se boste kot pripravljalci in/ali bralci računovodskih izkazov seznanili z novostmi, problemi in tveganji pri sestavi računovodskih izkazov. Vljudno vabljeni! ...več

Računovodske in davčne rešitve za gradbena podjetja

Kakovostno letno poročilo lahko pripravimo samo na podlagi pravilnega in pravočasnega evidentiranja poslovnih dogodkov, med katerimi so še posebej pomembne zaloge v gradbeništvu. Poseben poudarek bo dan na ločevanje med nedokončano proizvodnjo in nedokončanimi storitvami v gradbeništvu. Poleg tega pa s 1. januarjem 2010 stopijo v veljavo nova pravila obračunavanja davka na dodano vrednost, ki jih bomo na seminarju praktično predstavili z vidika gradbenih podjetij. Vse to smo strnili v dva edinstvena seminarska dneva, ki kot celota ponujata slušateljem znanja, ki so potrebna za računovodsko spremljanje in poročanje v gradbenih podjetjih. ...več

Slabitev sredstev v času gospodarske krize

Gospodarska kriza je na področju sestavljanja zaključnih računov v ospredje postavila temo, ki je bila v času gospodarskega razcveta pogosto zanemarjena oz. sekundarnega pomena, in sicer presojo slabitev sredstev. Slednje zahtevajo računovodski standardi (tako SRS 2006 kot MSRP), ki vsebujejo tudi posebna določila, kaj, kdaj in kako slabiti. Po zaključku seminarja si boste znali odgovoriti na mnoga vprašanja: Ali padec cen nepremičnin pomeni tudi slabitev nepremičnin v našem podjetju? Ali je zaradi spremenjenih gospodarskih razmer potrebno spremeniti način slabitve zalog in terjatev? Kako slabiti finančne naložbe, ki ne kotirajo na borzi? Katere podatke potrebujemo v primeru razveljavitve oslabitev? Kakšno sredstvo je dobro ime in kako presojamo njegovo knjigovodsko vrednost? ...več

Praktični koncentrat sprememb DDV

Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z obračunavanjem davka na dodano vrednost in želijo spoznati novosti na tem področju oziroma odpraviti nejasnosti, s katerimi se srečujejo v praksi. Na dvodnevnem seminarju bomo skušali prikazati na kakšen način bodo davčni zavezanci občutili spremembe in doseči, da bi se z novimi izzivi lažje spopadli. Pozornost bomo posvetili tudi izpolnjevanju obrazcev DDV! ...več
Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih
-->