Certificiran študij

SRS fit CAMP

dr. Lidija Robnik

Namen seminarja

Namen SRS fit CAMPA:

 • utrjevanje poznavanja SRS na področju finančnega in stroškovnega računovodstva;
 • odpravljanje dvomov glede uveljavljenih pravil SRS v povezavi s knjiženjem;
 • vpliv upoštevanja SRS na bilanco stanja;
 • davčne posledice računovodenja po SRS.

SRS fit CAMP 2022 poteka v prijetnem ambientu Term Topolšica.

Trenirali bomo možgane, poskrbeli pa bomo tudi za dušo in telo. Utrjevali bomo kondicijo v SRS znanju – z izbranih področij SRS. Področja bomo dopolnili tudi po želji prijavljenih udeležencev.

Poskrbljeno bo tudi za to, da bomo vsi tudi sicer fit (ne samo SRS fit). Voda v Termah Topolšica blagodajno vpliva na hrbtenico in sklepe. Vaša hrbtenica vam bo hvaležna J.

Cilji strokovnega programa:

 • reševanje kompleksnejših računovodskih primerov in situacij s pomočjo mentorja in utrjevanje računovodske logike,
 • urjenje v izoblikovanju lastnih stališč in njihovem zagovarjanju, s čimer boste okrepili SRS/računovodsko samozavest,
 • razmišljanje o optimiziranju davčnih posledic različnih računovodskih rešitev,
 • prijetno druženje s stanovskimi kolegi.

Dobro zasnovan trening vodi do rezultatov. Brez treninga ni rezultatov, brez reševanja bolj kompleksnih računovodskih primerov in razmišljanja o poslovnih situacijah pa ni naprednega računovodstva.

Redna cena strokovnega fit programa, fit treningov in prehrane znaša 690 EUR + DDV.

Priporočamo vam nastanitev v hotelu Vesna, v katerem so za udeležence SRS fit CAMPA pripravili posebne ponudbe (enoposteljna soba 84 EUR/dan in dvoposteljna soba 120 EUR/dan – DDV vključen v ceno).

Za nastanitev udeleženci poskrbijo sami, za pomoč pri organizaciji pa se lahko obrnete tudi na nas.

Prijave zbiramo do zapolnitve mest. 

Popusti: 

 • Prijava do 15. 7. 2022: 15 % popust 
 • Prijava do 31. 7. 2022: 10 % popust
 • Drugi udeleženec iz istega podjetja: 10 % popust 

 Cena 690 EUR + DDV vključuje:

 • 12 ur SRS treninga – vključen SRS mentoring, SRS coaching, SRS delavnice,
 •  regeneracijska telovadba, wellness, neomejen vstop v bazen,
 •  kosilo, fit prigrizki  (zajtrk in večerja sta vključena v nastanitvi hotela Vesna).

Cena ne vključuje:

 • 2x nočitev (udeležencem nudimo posebno ponudbo v hotelu Vesna, Terme Topolšica),
 • prevoz v Terme Topolšica (zemljevid).

Strokovni pregled obravnavanih tem:

Strokovni program

Strokovni pregled obravnavanih tem:

- na izobraževanju se bomo posvetili trenutno najbolj perečim temam, najbolj problematičnim področjem in primerom po izbiri naših udeležencev.

Pregled strokovnih tem: 

 1. blok: SRS 1 (Opredmetena osnovna sredstva), SRS 2 (Neopredmetena sredstva), SRS 6 (Naložbene nepremičnine)
 • kalkulacija nakupa in nabavne cene opredmetenih osnovnih sredstev ter odvisni stroški (nabava, financiranje, zavarovanja ipd.),
 • vrste izbrane metode vrednotenja nabave po SRS 1, SRS2 in SRS 6,
 • pravilna izbira amortizacijskih stopenj in njihov računovodski in davčni vidik,
 • tekoča vzdrževanja ali nakladna vlaganja (podaljšanje življenjske dobe, povečana izkoriščenosti),
 • interne kalkulacije razvojnih aktivnosti,
 • inventurne razlike, poškodbe ali uničena opredmetena osnovna sredstva,
 • postopki in pomen prijav na javne razpise za subvencioniranje nabave opredmetenih osnovnih sredstev,
 • namen in vrednotenje naložbenih nepremičnin.
 1. blok: SRS 5 (Terjatve), SRS 3 (Finančne naložbe)
 • vrste terjatev,
 • računovodski in davčni vidik oslabitve ali odpisa terjatev,
 • zastaranje posameznih oblik terjatev,
 • računovodski in davčni vidik oslabitve in odpisa terjatev,
 • pomen in postopki obračuna zamudnih in pogodbenih obresti,
 • dajanje posojil poveznim osebam, zaposlenim, poslovnim partnerjem,
 • vrednotenje finančnih naložb.
 1. blok: SRS 4 (Zaloge)
 • metode vrednotenja porabe materiala,
 • metode nabave trgovskega blaga,
 • metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov,
 • pomen določitve kala različnih oblik zalog,
 • vzroki oslabitev in odpisov različnih oblik zalog ter njihov vpliv na računovodske izkaze in davčni obračun,
 • inventurne razlike različnih vrst zalog,
 • zmanjšanje nekurantnih (neidočih) zalog.

       4. blok SRS 10 (Rezervacije), SRS 11 (Časovne razmejitve)

 • oblikovanje in pomen oblikovanja dolgoročnih rezervacij ali kratkoročnih razmejitev,
 • pomen črpanja rezervacij z vidika računovodstva in davčnih evidenc,
 • praktična izdelava in predstavitev poslovnega poročila za notranje uporabnike, lastnike, nadzornike, financerje, investitorje.

Za več informacij pišite na jana.ursiny@dashofer.si  ali info@dashofer.si Potrudili se bomo, da boste maksimalno zadovoljni.

Potek fit Campa

Konkretni dnevni razpored:

Četrtek, 8.9. 2022      

10.00 - prihod udeležencev v Terme Topolšica, nastanitev, dobrodošlica

11.00 - prvo informativno srečanje s trenerji, predstavitev programa, predavateljev, udeležencev

12.30-13.30 - kosilo

14.00-16.30 - 1. blok izobraževanja

19.00   - večerja in večerni program

Petek,  9. 9. 2022       

7.30-8.00 - zajtrk

9.00-11.30 - 2. blok izobraževanja

12.30 -13.30 - kosilo

14.00-16.30 - 3. blok izobraževanja

19.00 - večerja in večerni program

Sobota, 10. 9. 2022    

7.30-8.00 - zajtrk

9.00-11.30 - 4. blok izobraževanja

12.00 - svečan zaključek in odhod domov 

Tekom celega izobraževanja udeleženci lahko koristijo wellness programe Term Topolšica.

SRS fit camp je za vse, ki želijo:

 • doživeti čim več AHA-momentov (AHA, zdaj pa razumem) na področju SRS,
 • aktivno udeležbo na treningih, mentoringu in coachingu,
 • nameniti 3 dni svojemu znanju in skrbi zase,
 • podvojiti svoje izkušnje in poznavanje področja SRS,
 • udeležbe na dodatnem fit programu (bazen, wellness, dodatna ponudba),
 • novih znanj in izkušenj ter nepozabne dogodivščine v odlični družbi.

Predavatelj

dr. Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

8.9. – 10.9.2022

Velenje

dr. Lidija Robnik

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na +386 (0)40 716 896 ali po elektronski pošti na jana.ursiny@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.