Seminarji

Letno poročilo za leto 2021 v javnem sektorju vezano na aktualno zakonodajo

Majda Gominšek

Namen seminarja

Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem kot na računovodskem področju, zato smo za vse računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za leto 2021.

Zaključevanje leta bo tudi letos posvečeno aktualnim informacijam na tem področju kot tudi predvidenim novostim v letu 2022.

Sicer pa je leto 2020 prineslo številne spremembe pri obračunu plač, dodatkov, delovne uspešnosti, refundacij, napredovanj, … Zakonodaja se je spremenila glede čakanja na domu, dela od doma, boleznine, ... Gre za posebnosti pri obračunu plač za javni sektor v času epidemije in po epidemiji, na tem področju pa je bilo kar nekaj nejasnosti. S 1.7.2020 se je vrnila redna delovna uspešnost za javne uslužbence, s 1.1.2021 pa imamo nov sistem obračunavanja minimalne plače. Torej gre za veliko preteklih a še vedno aktualnih novosti, ki jih bomo v okviru predavanja obdelali in odgovorili na vprašanja.

Predstavljene bodo torej vse posebnosti in novosti, ki veljajo v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.

Iz programa seminarja

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri:

 • Bilanca stanja;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti;
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka;
 • Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega);
 • Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov.

2. Davčni obračun:

 • Davčno priznani prihodki;
 • Delno priznani odhodki;
 • Davčne olajšave;
 • Druge posebnosti davčnega obračuna- Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti za javne zavode (109/07 in 68/09 in sprememba 137/21).

3. Priprave na letno poročilo:

 • Pomen in namen inventurnega elaborata;
 • Vsebina letnega poročila;
 • Priloge k letnemu poročilu;
 • Razkritja v letnem poročilu;
 • Sprejem in potrditev letnega poročila.

4. Izjava o notranji reviziji: sprememba Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava – U.l.153/2021:

 • Vsebina in pomen izjave;
 • Odgovornosti za pripravo izjave;
 • Pristop k pripravi izjave.

5. Vse aktualnost in novosti za leto 2022 (predlog sprememb zakona o dohodnini, ddv, …)

Cena za udeležbo preko on-line vključuje:

 • pdf gradivo,
 • posvetovanje s predavateljico in
 • potrdilo o sodelovanju v on-line predavanju (na željo udeleženca, ki jo navede ob prijavi).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Navedeni popusti ne veljajo za webinarje. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani. 

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri dni pred izvedbo webinarja/seminarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Če vam razpisani termini seminarja ne utrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Potek seminarja

Seminar bo potekal med 10.00 in 12.00 uro. Tekom predavanja naredimo 20 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

 • V primeru razglašene epidemije v državi ne izvajamo predavanj z udeležbo.
 • *Z udeležbo - v kolikor je taka prijava pod objavo seminarja mogoča.
 • Za fizično udeležbo morajo vsi udeleženi/prisotni izpolnjevati PCT pogoj!

Za udeležbo preko on-line prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev webinarja.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

 1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

 2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

 3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.

Komu je namenjen

Seminar je namenjen računovodjem zaposlenim v javnem sektorju. Prav posebej pa udeležbo priporočamo računovodjem, ki prihajajo iz gospodarstva v javni sektor ter se želijo seznaniti s posebnostmi računovodenja v negospodarstvu.

Reference

»Seminar je bil odlično speljan in zelo koristen.«
(Vrtec Borisa Pečeta Maribor)

»Hvala za izčrpno podana navodila za pripravo letnega poročila za leto 2020.«
(Gimnazija Ormož)

Predavatelj/ica

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni…

Več delavnic tega predavatelja

Termin in kraj dogodka

3.2.2022

ONLINE

Majda Gominšek

Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas po telefonu na (0)1/434 55 96 ali po elektronski pošti na larisa.berginc@dashofer.si.

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. Splošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.