»HITRA ŠOLA« praktičnih znanja s področja računovodstva

Namen seminarja

V 20-ih urah se seznanite s praktičnimi znanji s področja računovodstva.

V sklopu kratkega, a intenzivnega izobraževanja se boste seznanili z:

 • osnovami s področja računovodskih predpisov in davčne zakonodaje,
 • vrstami in vsebino knjigovodskih listin in poslovnih knjig,
 • pomenom vsebin posameznih ekonomskih kategorij iz računovodskih izkazov,
 • obračuni in knjiženji vseh vrst aktivnih in pasivnih dohodkov fizičnih oseb,
 • vrstami in pomenom dolgoročnih sredstev ter njihovo vrednotenje, obračun amortizacije z vidika računovodskih in davčnih predpisov,
 • evidentiranjem terjatev in obveznosti iz poslovnega in finančnega vidika (Slovenija, EU, tretje države),
 • razmejevanjem kratkoročnih in dolgoročnih stroškov,
 • obračunom obresti,
 • praktičnimi obračuni in knjiženju najpogostejših poslovnih dogodkov.

Z našim kratkim izobraževanjem, ki bo delno v obliki predavanj in večina v obliki praktičnih delavnic, želimo da pridobite, potrdite in nagradite znanja s področja računovodstva.

Prednost izobraževanja je teoretično učenje s praktičnim delom!

Delavnice oziroma seminarji bodo potekali v manjših skupinah - do največ 10 udeležencev, ki bodo zagotavljali individualen pristop predavateljce, ki je izkušeni strokovnjak in praktik. Cena poleg individualnega izobraževanja vključuje pripravo učnih gradiv in priložnost, da se posvetujete s predavateljico. Seminarju sledi zaključni test, na podlagi le tega pa prejmete potrdilo o vseživljenjskem učenju založbe Verlag Dashöfer, ki potrjuje vaše znanje s področja knjigovodstva v gospodarstvu.

Komu je namenjen

Šola je namenjena vsem, ki se prvič srečujejo z računovodstvom ali knjiženjem v gospodarstvu (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, računovodski servisi) in vsem tistim, ki želijo osvežili ali poglobiti znanje na računovodskem področju.

Iz programa seminarja

I. modul (27. 9. 2018):

Računovodska pravila, ekonomske kategorije in primeri knjiženj pogostih poslovnih dogodkov (7 šolskih ur):

 • osnovnimi pojmi iz računovodstva na podlagi SRS 2016 in PSR 2016 ter internimi pravili,
 • spoznanje vlog in pomena najpomembnejših ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • spoznanje osnov davčne zakonodaje (davčno priznani in nepriznani prihodki in odhodki, odbitek in obračun DDV),
 • pravila knjiženj ter uporaba kontnega načrta,
 • vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po dejanskih prihodkih in normiranih stroških (gospodarske družbe, samostojni podjetniki),samostojni podjetniki),
 • knjiženje prejetih in izdanih računov in dobropisov (storitve, material, trgovsko blago, opredmetena osnovna sredstva) v Sloveniji, EU, tretjih državah,
 • obračun amortizacije in poraba materiala,
 • razmejevanje stroškov v okviru aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev.

II. modul (2. 10. 2018):

Dohodki fizičnih oseb – obračuni in primeri knjiženj (7 šolskih ur):

 • vrste in obračun dohodkov zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen in določen čas (bruto plača, nadomestila, bonitete, boleznine, letni dopust, odpravnine, krajši delovni čas in drugi stroški dela),
 • obračun službenih poti po Sloveniji in tujini (dnevnica, kilometrina, nočitve, vinjete ipd.),
 • napoteni delavci – kdaj je delavec napoten in kdaj gre za službeno pot,
 • pogodbe civilnega prava, kot so: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri ipd.).
 • davčno priznani in nepriznani stroški,
 • primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja stroškov fizičnih oseb.

III. modul (4. 10. 2018):

Prodaja premoženja, inventurni popis in posojila (6 šolskih ur):

 • vrednotenje, odpisi in prodaja premoženja (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge, terjatve),
 • inventurne razlike (opredmetena osnovna sredstva, zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga),
 • prejem in vračanje posojil (kratkoročnih, dolgoročnih),
 • zamudne in pogodbenih obresti,
 • primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov.

Po zaključku posameznih izobraževanj boste povabljeni na posvetovanje in praktični izpit, kjer boste lahko preizkusili svoje pridobljeno znanje. Po opravljenem testu pa boste prejeli potrdilo o vseživljenjskem učenju Verlag Dashöfer založbe, ki potrjuje vaše znanje o poznavanju znanj s področja računovodstva v gospodarstvu.

 • Cena vključuje:
 • gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi.

Pomembno: Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Morebitni popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

DatumMestoCena  
27.9. – 4.10.2018Ljubljana590 EUR + DDVPRIJAVA

Predavatelj/i

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Predava na višjih in visokih šolah ter na fakultetah, kjer je nosilka strokovnih predmetov s področja,računovodstva in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih,

Potek seminarja

I. in II. dan

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.30 Odmor za pogostitev in priložnost za druženje
11.30 - 14.00 Predavanje II. del

III. dan

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob jutranji kavi
09.00 - 11.00 Predavanje I. del
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.30 Predavanje II. del in posvetovanje 12.30 - 13.30 Preverjanje znanja

13.30 - Podelitev certifikata o pridobljenem znanju s področja poznavanja računovodstva v gospodarstvu

Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih