Konferenca

E-ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE - priprava in prenos e-arhivskega gradiva od ustvarjalca v pristojni arhiv

Biserka Šubelj, Tatjana Hajtnik, Tanja Martelanc

Brez elektronskih medijev in elektronskega poslovanja, komuniciranja, spletnih izmenjav podatkov in informacij si sodobnega poslovanja ne predstavljamo. Še kako pomembno je, da tovrstne oblike dela na predpisan način tudi ustrezno evidentiramo oziroma na primeren način shranimo.

Na spletni konferenci bomo v dveh srečanjih in treh vsebinskih sklopih prikazali katero računovodsko-davčno-poslovno dokumentacijo ter evidence moramo zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora hraniti za določen čas, v katerih primerih pa trajno. Prikazani bodo praktični napotki glede priprave in prenosa e-arhivskega gradiva od ustvarjalca v pristojni arhiv. V drugem delu bodo predstavljeni pravni vidiki in izzivi pri e-poslovanju in arhiviranju.

Vljudno vabljeni!

28.9. – 29.9.2022

9.30-15.00

ONLINE

Za vse dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko (0)1/434 55 29 ali nam pišite na elektronski naslov tatjana.kert@dashofer.si. Izobraževanje lahko prilagodimo tudi vašim zaposlenim in kolegom. Kontaktirajte nas in za vas bomo pripravili individualno ponudbo strokovnega izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam. Veselimo se sodelovanja z vami!

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.

Iz programa seminarja

                Potrjena izvedba!

28. september 2022 - 1. sklop (9.30 – 12.30)

Predavateljica: Biserka Šubelj

Kaj o e-hrambi in e-arhiviranju pravijo računovodsko davčni predpisi?

 • Koliko časa in kako se mora računovodsko-davčna dokumentacija hraniti?
 • Kje so zapisani roki hranjenja?
 • Kje je zapisno v kakšni obliki se mora računovodsko davčna dokumentacija hraniti?
 • Kaj se uvršča pod računovodsko-davčno dokumentacijo in evidence, ki se mora arhivirati?

Elektronska knjigovodska listina

 • Kaj je elektronska knjigovodska listina?
 • Ali je PDF in JPG oblika ustrezna elektronska oblika arhiviranja?
 • Kdaj govorimo o elektronskem dokumentu?
 • Ali je prejet dokument v pdf obliki prejet po e-mailu (brez podpisa in brez žiga) verodostojen elektronski dokument?

Plačilna lista v elektronski obliki

 • Kaj pomeni trajno hranjenje dokumentacije?

Kaj se mora v PRAVILNIKU O RAČUNOVODSTVU spremeniti zaradi E-ARHIVIRANJA?

 • Kaj novega vpeljuje E-arhiviranje v primerjavi z obstoječim arhiviranjem v fizični obliki?
 • Pojmi povezani z E- arhiviranjem: zajem, hramba in spremljevalne storitve.
 • Ali se lahko organizacija odloči za E-arhiv v oblaku?
 • Ponudniki E-arhiviranja za računovodsko davčno dokumentacijo,

28. september 2022 - 2. sklop (13.30 – 15.00)

Predavateljica: dr. Tatjana Hajtnik 

Zagotavljanje varstva e-gradiva, priprava in prenos v sistem za dolgoročno hrambo ali v pristojni javni arhiv v skladu z zakonskimi določili

 • Dokumentarno in arhivsko e-gradivo: kje vse nastaja, življenjski cikel.
 • Kdo je ustvarjalec arhivskega gradiva in kako vem, ali sem?
 • E-hramba, dolgoročna e-hramba, e-arhiviranje.
 • Kaj je ključno za zagotavljanje varne hrambe e-gradiva:
  • ocena tveganja pri dolgoročni e-hrambi in posledice uresničitve,
  • upravljanje s tveganji pri dolgoročni e-hrambi (programsko orodje za podporo upravljanju s tveganji: kdo in pod kakšnimi pogoji lahko s strani javnih arhivov pridobi brezplačno licenco),
  • načela varne dolgoročne e-hrambe;
 • Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki: zakaj ga potrebujemo, kdo je zavezan temu pravilniku, kaj opredeljuje?
 • Notranja pravila za zajem in hrambo e-gradiva: čemu so namenjena, kdo jih mora obvezno pripraviti, kdo potrditi pri Arhivu RS, ključna vsebina?
 • Podrobnejša opredelitev postopkov iz življenjskega cikla e-gradiva:
  • Postopek zajema.
  • Dolgoročna e-hramba:
   • določila predpisov za zasebni sektor, javnopravne osebe in ponudnike storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev
   • kako doseči ohranitev celovitosti in avtentičnosti e-gradiva in s tem ohranitev njegove originalnosti, ki mu zagotavlja pričevalno in dokazno vrednost?
   • kje dolgoročno hraniti e-gradivo?
   • v katerih formatih hraniti e-gradivo? Kako ugotovimo, v katerem formatu je e-gradivo?
   • opredelitev postopka zanesljive pretvorbe v formate, primerne za dolgoročno hrambo? Kaj potrebujemo za izvedbo zanesljive pretvorbe
   • ali po pretvorbi gradiva iz fizične v digitalno obliko ali iz ene v drugo digitalno obliko lahko uničimo izvirnike? Pogoji!
   • na katerih nosilcih podatkov hraniti e-gradivo? Izločanje nosilcev podatkov in varen izbris podatkov;
   • metapodatki: zakaj, kateri;
   • kako zajeti in pravilno hraniti e-podpisane dokumente?
   • vrednotenje in odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega.
 • Priprava in prenos gradiva v digitalni obliki v sistem za dolgoročno hrambo ali v pristojni arhiv

29. september 2022 - 3. sklop (8.45 – 10.15)

Predavateljica: Tanja Martelanc

Pravni vidiki in izzivi pri e-poslovanju in arhiviranju:

 • E-podpis in digitalno poslovanje s poslovnimi partnerji,
 • hramba e-dokumentov – pravni vidik,
 • skrb za varstvo osebnih podatkov.

Kotizacija: 189 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI za prijave do 26. 9. 2022 (-10%):

170,1 EUR + DDV; popust za ugodnost ob prijavi bo upoštevan na računu in se ob e-prijavi ne izpiše samodejno.

Kaj pridobite z udeležbo na konferenci:

 • e-gradivo v obliki PPT prosojnic (pdf),
 • strokovno mnenje na individualno postavljeno vprašanje ali vašo izpostavljeno dilemo (vprašanja zbiramo na email naslovu konference@dashofer.si),
 • potrdilo o udeležbi.

Dodatne informacije: 01 434 55 29

Komu je namenjen

Vabljeni: zaposleni v računovodstvu in v financah, tako v velikih, malih in srednjih družbah, zaposleni v računovodskih servisih in vsi, ki jih to področje zanima.

Potek seminarja

 1. dan  (28. 9. 2022):

 9.30–11.00   I. del (Predavateljica: Biserka Šubelj)

11.00–11.15  Kratek odmor

11.15–12.30  II. del (Predavateljica: Biserka Šubelj)

12.30–13.30  Odmor

13.30–15.00  III. del (Predavateljica: dr. Tatjana Hajtnik)

 2. dan  (29. 9. 2022):

8.45–10.15   Predavateljica: Tanja Martelanc

Predavatelji

Biserka Šubelj

Biserka Šubelj, univ. dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov, člankov in e-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Ima…

Več delavnic tega predavatelja

Tatjana Hajtnik

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 je magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za…

Več delavnic tega predavatelja

Tanja Martelanc

je odvetnica, soustanoviteljica odvetniške pisarne Martelanc, Čamber Ristić in Kus. V odvetništvu je več kot 16 let. Njeni začetki segajo v leto 2004, ko je še kot študentka prava začela delati pri takrat največji slovenski odvetniški pisarni. Odvetnica strankam dnevno svetuje na področju gospodarskega prava, pogodbenega prava, medijskega prava,…

Več delavnic tega predavatelja

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif_si/fotogalerie/semk033/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termin in kraj dogodka

28.9. – 29.9.2022

ONLINE

Pred datumom zapadlosti vam bomo poslali organizacijska navodila in račun. Cene so brez DDV. SPlošne pogoje poslovanja lahko preberete tukaj.