Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju

Majda Gominšek, Breda Koren, mag. Aleksandra Heinzer

13.9. – 6.10.2022, ONLINE

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec obračuna plač in dohodnine

Simona Štravs, Biserka Šubelj, Mag. Dejan Petkovič

17.10. – 28.10.2022, Ljubljana

Certificiran študij

Preizkušeni poznavalec davka na dodano vrednost

mag. Aleksandra Heinzer, Maja Dolinar Dubokovič, Mag. Suzana Tokič

4.10. – 25.10.2022, Ljubljana

Webinar

Vpliv ZIUZEOP na podjetja in podjetnike

Dida Volk univ. dipl. prav., Mag. Dejan Petkovič

Seminarji

DDV za nabavnike in prodajnike

mag. Aleksandra Heinzer

29.8.2022, ONLINE29.8.2022, Ljubljana24.10.2022, ONLINE24.10.2022, Ljubljana

Seminarji

DDV v gostinstvu in turizmu

mag. Aleksandra Heinzer

12.7.2022, Ljubljana12.7.2022, ONLINE1.9.2022, ONLINE1.9.2022, Ljubljana