Izvršba na plačo po zadnjih novelah – ZIZ-J in ZIZ-K

Namen seminarja

Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, če ne upoštevajo pravilnega vrstnega reda in obsega izvršitve.

V zadnjem letu je bilo začetih skoraj kot 10.000 postopkov osebnega stečaja, v katerih pa veljajo posebna pravila glede stalnih denarnih prejemkov dolžnika. Delodajalci so dolžni upoštevati zgolj sklep (stečajnega) sodišča o izterjavi stalnih prejemkov. Z zadnjo Novelo ZFPPIPP-G , ki je pričela veljati 26. aprila 2016, je določena tudi neposredna uporaba pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju glede omejitev izvršbe na plačo in druge stalne prejemke, kar bistveno spreminja dosedanjo ureditev in tudi izvrševanje sklepov o izterjavi stalnih prejemkov.

Z Novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), ki je pričela veljati 30. julija 2014, je prav pri izvršbi na plačo precej bistvenih sprememb in dopolnitev dosedanje ureditve. Spremembe se nanašajo na določila o omejitvah in izvzetju prejemkov iz izvršbe in natančnejšo ureditev prejemkov, na katere je mogoče seči z izvršbo. Dopolnjena je ureditev upravno izplačilne prepovedi, spremembe pa se nanašajo tudi na vprašanja vrstnega reda sklepov o izvršbi ter možnosti ustavitve izvršbe v primeru prenizkih prejemkov.

Z zadnjo Novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K), ki je pričela veljati 4. avgusta 2015, se ponovno spreminjajo prav določbe glede izvršbe na plačo in sicer višina omejitve, ki je po novem 76 odstotkov (bruto) minimalne plače, spremembe pa so tudi pri prejemkih, izvzetih iz izvršbe. Dopolnjena in spremenjena je tudi ureditev uveljavljanja višje omejitve zaradi preživljanja družinskega člana, dodane pa so še omejitve na veteranski dodatek tako, da je nanj mogoče poseči z izvršbo zgolj glede privilegiranih terjatev.

Pri izvrševanju sklepov o izvršbi pa se delodajalcem pogosto pojavljajo vprašanja:

 • V kakšnem vrstnem redu je treba izvrševati posamezne sklepe sodišča (»navadni« sklep – sklep za preživnino) ali davčnega organa in upravno-izplačilno prepoved?
 • Ali sklep o davčni izvršbi "prehiti" ostale sklepe, ki se že izvršujejo? Ali sklep za preživnino prehiti tudi sklep o davčni izvršbi?
 • Kdaj in v katerem primeru obveščati sodišče o izvršitvi – neizvršitvi sklepa? Ali je treba obvestiti tudi upnika?
 • Kakšne podatke o dolžniku in njegovi plači lahko zahteva upnik od delodajalca?
 • Ali je dovoljeno zarubiti povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo, potnih stroškov in dnevnic, ter regres, jubilejne nagrade, odpravnino?
 • Kako pravilno ravnati v primeru, če je zoper delavca začet postopek osebnega stečaja?
 • Kdaj se v primeru osebnega stečaja delavca upoštevajo tudi navodila stečajnega upravitelja in kdaj zgolj sklep (stečajnega) sodišča?
 • Kako izvršiti (najbolj pogost) sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine? Ali ga izvršimo samo za plačo ali tudi za ostale prejemke?
 • Kakšen pomen ima upravna-izplačilna prepoved na plačo? Ali lahko delavec dovoli upravno-izplačilno prepoved tudi v breme svoje minimalne plače?

Komu je namenjen

Seminar je namenjen direktorjem, vodilnim managerjem, davčnim svetovalcem, finančnim in strokovnim delavcem s področja računovodstva in financ, vodjam računovodskih servisov ter vsem, ki vas tematika zanima.

Iz programa seminarja

1. Kratek prikaz izvršilnega postopka

 • Izvršba na podlagi verodostojne listine - na podlagi izvršilnega naslova (razlike postopka in razlike glede izvrševanja sklepa)
 • Upnikovo pridobivanje podatkov (pravila 4. člena ZIZ, obseg podatkov, ki jih delodajalec posreduje upniku)

2. Izvršba na podlagi verodostojne listine - na podlagi izvršilnega naslova (razlike postopka in izvrševanja sklepa)

! Novela ZIZ-J uvaja tudi novost: verodostojna listina je tudi obračun prejemkov iz delovnega razmerja 

3. Izvršba na denarno terjatev 

 • splošna pravila
 • omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe, spremembe glede izvzetja in omejitev izvršbe v Noveli ZIZ-K, saj dolžniku ostane le še 76% minimalne plače, oz. 50%, v primeru izterjatve privilegirane terjatve, izvzetje veteranskega dodatka in enkratnega prejemka ob namestitvi otroka v rejniško družino iz izvršbe
 • spremembe Novele ZFPPIPP-G glede sklepa o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja (neposredna uporaba pravil iz 102. člena ZIZ)
 • sprememba ureditve uveljavljanja višjih omejitev zaradi vzdrževanih družinskih članov
 • prekinitev in omejitev izvršbe (prekinitev v primeru postopka osebnega stečaja)

4. Izvršba na plačo in druge stalne prejemke

 • splošna pravila
 • konkurenca različnih sklepov - prednostni sklepi (po novem ima preživnina prednost)
 • obseg izvršbe na plačo (natančneje določeni prejemki, ki so lahko predmet izvršbe - vsi denarni prejemki, ki se po Zakonu o dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega razmerja)
 • posebnosti upravno-izplačilne prepovedi (dopolnjena ureditev postopka in vloge delodajalca, določena omejitev - enaka kot pri izvršbi)
 • odgovornost delodajalca za izvršitev sklepa (z dopolnitvijo ureditve v Noveli ZIZ-J)
 • posebnosti upravno - izplačilne prepovedi (dopolnjena ureditev postopka in vloge delodajalca, določena omejitev – enaka kot pri izvršbi).

Udeleženci bodo prejeli pisna prispevka predavateljice: UPRAVNA IZPLAČILNA PREPOVED - aktualna vprašanja s prakse in IZVRŠBA NA PLAČO PO NOVELI ZIZ-J IN ZIZ-K.

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje. Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

DatumMestoCena  
23.11.2016Ljubljana170 EUR + DDVPRIJAVA

Predavatelj/i

Dida Volk, univ. dipl. prav., je sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani in avtorica več knjig. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in ima bogate izkušnje v izvršilnem pravu in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike.

Potek seminarja

08.45 - 09.00 Dobrodošlica ob kavi
09.00 - 10.30 Predavanje I. del
10.30 - 10.45 Odmor s pogostitvijo
11.00 - 12.00 Predavanje II. del
12.00 - Čas za vprašanja in zaključek srečanja
Ta operacija je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Prosimo, registrirajte se.

Drugi seminarji tega predavatelja:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih